Inpage editor  

17/04/2018: Opvoeder MFC (m-v) - 18032

 Vacature

Het MultiFunctioneel Centrum van OLO vzw biedt residentiële en ambulante ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) ernstige gedrags- en emotionele problematiek of autisme en/of een licht mentale beperking.

Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

Voor één van onze leefgroepen op de campus Boskapellei 68 te 2930 Brasschaat zoeken wij een opvoed(st)er. In de leefgroep werken we individuele trajecten uit voor jongeren, waarbij begeleiding en opvang centraal staan. De jongeren verblijven zoveel als nodig in de leefgroep.   

 Kernopdracht
 • Begeleidings- en ondersteuningstaak t.a.v. individuele jongens en meisje die residentieel begeleid worden.
 • Groepsgerichte begeleiding en ondersteuning van twee leefgroepen waarbij zorg gedragen wordt voor een veilig en gestructureerd groepsklimaat dat ondersteunend is voor de individuele trajecten.                              

DOELGROEP

 • Jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar met een (vermoeden van een) ernstige emotionele en gedragsproblematiek en/of autisme, al dan niet gecombineerd met een mentale beperking.
 • De gezinnen/context waar ze deel van uitmaken.
 Diploma
 • Bachelor met pedagogische, sociale of paramedische oriëntatie.
 Profiel
 • Je weet een vertrouwensrelatie uit te bouwen met cliënten en hun context. Je kan deze ondersteunen in functie van de afgesproken doelen.
 • Je kan zowel individuele begeleidingstrajecten als het beperkt leven in groep gestalte geven.
 • Jij bent een enthousiaste, gedreven collega die graag in een team werkt, stressbestendig is en conflicten tussen jongeren kan hanteren.
 • Je bent communicatief vaardig en cliëntgericht.
 • Je getuigt van samenwerkingszin en flexibiliteit.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep.
 • Je bent bereid tot onregelmatige prestaties (weekend -, avond en nachtdiensten).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 Aanbod
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Loon volgens barema VAPH - PC 319.01.
 • Een ‘lerende organisatie’, die je uitdaagt het beste van jezelf te geven ten bate van een maatschappelijk kwetsbare doelgroep.
 Startdatum
onmiddellijk
 Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ter attentie van Lien Vanneste, OLO vzw, Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat of via mail: vacature@olo.be of vul onderstaand invulformulier in:

Gelieve bij uw sollicitatie volgend vacaturenummer te vermelden: 18032

 Volledige vacature in PDF

Opvoeder Toppunt_18032zd.pdf (129 kb)

Terug