Inpage editor  

26/02/2018: Opvoeder MFC (m-v) - 18017

 Vacature

Het MultiFunctioneel Centrum van OLO vzw biedt residentiële en ambulante ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) ernstige gedrags- en emotionele problematiek of autisme en/of een licht mentale beperking.

Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

Voor één van onze leefgroepen op de campus Miksebaan 264 te Brasschaat zoeken wij een opvoeder (m-v). In de leefgroep werken we flexibele individuele trajecten uit voor deze jongens, waarbij begeleiding en opvang centraal staan. De jongeren verblijven zoveel als nodig in de leefgroep of in twee studio's, die ook aan de leefgroep verbonden zijn (groep met maximaal 7 bewoners).

 

 Kernopdracht
 • Begeleidings- en ondersteuningstaak t.a.v. individuele jongeren.
  Begeleiding en ondersteuning van de leefgroep waarbij zorg gedragen wordt voor een veilig en gestructureerd groepsklimaat dat ondersteunend is voor de individuele trajecten.                                                                             

DOELGROEP

 • Jongens van 15 tot 20 jaar met ernstige gedrags- en emotionele problematiek en/of autismespectrumstoornis. Het gaat om jongeren met een GES+ statuut.
  De gezinnen/context waar ze deel van uitmaken.
 Diploma
 • Bachelor met pedagogische, sociale of paramedische oriëntatie.
 Profiel
 • Je bent uitgedaagd door een doelgroep met complexe vraagstelling (lat van verwachtingen laag leggen, op maat zoeken van aanpak, prikkel verlagend werken).
 • Je weet een vertrouwensrelatie uit te bouwen met cliënten en hun context. Je kan deze ondersteunen in functie van de afgesproken doelen.
 • Je kan zowel individuele begeleidingstrajecten als het (beperkt) leven in groep gestalte geven.
 • Jij bent een enthousiaste, gedreven collega die graag in een team werkt, stressbestendig is en conflicten tussen jongeren kan hanteren.
 • Je bent communicatief vaardig en cliëntgericht.
 • Je getuigt van samenwerkingszin en flexibiliteit.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met deze of een gelijkaardige doelgroep.
 • Je bent bereid tot onregelmatige prestaties (weekend -, avond en nachtdiensten).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 Aanbod
 • Een deeltijds vervangingscontract (30.4u/38)
 • Loon volgens barema VAPH - PC 319.01.
 • Een ‘lerende organisatie’, die je uitdaagt het beste van jezelf te geven ten bate van een maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Samen met collega’s werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 Startdatum
onmiddellijk
 Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ter attentie van Lien Vanneste, OLO vzw, Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat of via mail: vacature@olo.be of vul onderstaand invulformulier in:

 

Gelieve bij uw sollicitatie volgend vacaturenummer te vermelden: 18017

 Volledige vacature in PDF

Opvoeder Honk 2_18017.pdf (128 kb)

Terug