Inpage editor  

10/07/2018: Dagbegeleider LTO (m-v) - 18057

 Vacature

Het MultiFunctioneel Centrum van OLO vzw biedt residentiële en ambulante ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) ernstige gedrags- en emotionele problematiek of autisme.

Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking: vertrekkend vanuit een krachtgerichte en emancipatorische grondhouding bieden we zorg op maat aan en werken we steeds gezins- en contextgericht.

Voor één van onze diensten, leertrajectondersteuning (LTO) op de campus Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat zoeken wij een begeleid(st)er. In LTO werken we, in overleg met het betrokken zorgteam en/of ouders, individuele schooltrajecten uit, op maat van jongeren die moeilijkheden ondervinden in hun regulier schooltraject. 

 Kernopdracht
 • De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de individuele begeleiding en onder-steuning van de jongere in zijn leertraject. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met de betrokken leefgroep van de jongere.
 • De trajectbegeleider werkt op maat van de jongere. Je werkt zeer vaak en nauw samen met de school- en/of werkcontext.

Doelgroep

 • Jongens en meisjes van 10 tot 18 jaar met een (vermoeden van een) ernstige emotionele en gedragsproblematiek en/of autisme, al of niet gecombineerd met een mentale beperking. Jongeren die o.w.v. hun problematiek moeilijkheden ondervinden in hun schooltraject.
 Diploma
 • Bachelor met pedagogische, sociale of paramedische oriëntatie.
 • Opleiding Rots en Water (of andere psychofysieke training) gevolgd is een pluspunt.
 • Een vorming in ervaringsleren gevolgd is ook een pluspunt.
 Profiel
 • Je weet een vertrouwensrelatie uit te bouwen met cliënten en hun context. Je kan deze ondersteunen in functie van de afgesproken doelen.
 • Je bent sterk in individuele begeleidingstrajecten waarbij je vaak ervaringslerend aan de slag gaat met de jongere.
 • Jij bent een enthousiaste, gedreven collega die zich vlot invoegt, en initiatief neemt in de dagelijkse werking.
 • Je bent communicatief vaardig en cliëntgericht.
 • Je getuigt van samenwerkingszin en flexibiliteit.
 • Je kan reflecteren over eigen handelen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 Aanbod
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens barema VAPH - PC 319.01
 • Een ‘lerende organisatie’, die je uitdaagt het beste van jezelf te geven ten bate van een maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Samen met collega’s werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 Startdatum
Onmiddellijk
 Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ter attentie van Martine Wouters, OLO vzw, Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat of via mail: vacature@olo.be of vul onderstaand invulformulier in:

Gelieve bij uw sollicitatie volgend vacaturenummer te vermelden: 18057

 Volledige vacature in PDF

Dagbegeleider LTO_18057.pdf (0 kb)

Terug