Inpage editor  

Informatie voor cliënten

Wij proberen zoveel mogelijk persoonlijke gesprekken met onze cliënten te hebben. Soms is het natuurlijk wel handig om iets nog eens rustig te kunnen nalezen. 

Onze diensten hebben eigen documenten, specifiek voor hun cliënten. De documenten worden jullie tijdens de begeleiding overhandigd. 

Een aantal zaken gelden voor al onze cliënten: individuele dienstverleningsovereenkomsten, folders of een klachtenformulier. 

Je vindt ze hier: 

Terug

individuele dienstverleningsovereenkomsten

MFC

Diagnostiek

Thuisbegeleiding

RTH en NRTH (PVF)

PAB

GIO

collectieve rechten en plichten

Brochure voor kinderen, jongeren en hun gezinnen

Brochure voor volwassenen

folders voor cliënten

Folders voor kinderen, jongeren en hun ouders  

       ° Diagnostiek ADA: informatiebrochure voor ouders

het klachtenformulier

Ben je niet tevreden over de begeleiding die jij of je kind of jongere in OLO vzw krijgt? Laat ons dat dan weten. Je kan hiervoor altijd terecht bij je begeleider, de verantwoordelijke van de dienst en de directie van OLO vzw. Met een gesprek kunnen we vaak al veel oplossen. 

Je kan ook een klacht indienen. Daarvoor vul je zelf (of met hulp van een begeleider) een klachtenformulier in. Minderjarigen worden altijd bijgestaan door een meerderjarige om een klacht te formuleren.

Jouw klacht wordt door de verantwoordelijke gemeld in de teamvergadering. De verantwoordelijke brengt ook de afdelingsdirecteur op de hoogte. De afdelingsdirecteur behandelt jouw klacht en binnen de 14 dagen krijg je van ons dan een schriftelijk antwoord op je klacht.