Inpage editor  

Informatie voor cliënten

Wij proberen zoveel mogelijk persoonljke gesprekken met onze cliënten te hebben. Maar soms is het natuurlijk wel handig om iets nog eens rustig te kunnen nalezen. 

Veel van onze diensten hebben eigen documenten, specifiek voor hun cliënten. Ze allemaal hier plaatsen, zou ons wat ver leiden. De documenten worden jullie tijdens de begeleiding overhandigd. 

Maar een aantal zaken gelden voor al onze cliënten: begeleidingsovereenkomsten bijvoorbeeld, of foldertjes of een klachtenformulier. 

Je vindt ze hier: 

Terug

begeleidingsovereenkomsten

folders voor volwassen cliënten

Wij hebben voor onze volwassen cliënten folders die op een eenvoudige manier wat meer uitleg geven over een aantal thema's. Alle folders zijn ook naar het Frans vertaald, omdat we (nog van vroeger) ook een aantal Franstalige volwassen cliënten hebben.

Nederlands:

Frans:

het klachtenformulier

Ben je niet tevreden over de begeleiding die jij of je kind of jongere in OLO vzw krijgt? Laat ons dat dan weten. Je kan hiervoor altijd terecht bij je begeleider, de verantwoordelijke van de dienst en de directie van OLO vzw. Met een gesprek kunnen we vaak al veel oplossen. 

Je kan ook een klacht indienen. Daarvoor vul je zelf (of met hulp van een begeleider) een klachtenformulier in. Minderjarigen worden altijd bijgestaan door een meerderjarige om een klacht te formuleren.

Jouw klacht wordt door de verantwoordelijke gemeld in de teamvergadering. De verantwoordelijke brengt ook de directeur op de hoogte. De directeur behandelt jouw klacht en binnen de 14 dagen krijg je van ons dan een schriftelijk antwoord op je klacht.