Inpage editor  

Contact

woonsten met intensieve ondersteuning

hoofdzetel: 
Miksebaan 264 A, 2930 Brasschaat

aanmelden: 03/ 633 98 99
diensten: 03/ 235 52 37
info@olo.be

verantwoordelijke: Nadia Renders
directeur: Chantal Van Overvelt

woonsten met intensieve ondersteuning voor volwassenen

OLO-woonsten met ondersteuning zijn er voor volwassenen met een beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Je woont met een beperkt aantal mensen samen, er is geen nachtdienst voorzien. 

Download hier onze flyer.

Terug

                                    

Begeleidingscriteria

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning moet je een Persoonsvolgend Budget van het VAPH hebben dat toereikend is om verblijf te betalen. 

Werking

De OLO-woonsten liggen in de buurt van Brasschaat. Je huurt een kamer of studio van OLO. Die mag je naar eigen smaak en budget inrichten.

Afhankelijk van het huis is het sanitair voorzien op je studio of gebruik je dit samen met de andere bewoners. De overige ruimtes zoals living, salon, keuken, tuin zijn gemeenschappelijk.

De begeleiding kan ondersteuning bieden op alle levensdomeinen. Je kan met al je vragen en problemen bij hen terecht.

Samen ondersteuning bepalen

Samen maken we een begeleidingsovereenkomst voor je op: we brengen in kaart waarvoor en op welke manier je ondersteuning nodig hebt.

We stemmen onze begeleidingsstijl af op jouw nood aan ondersteuning. We streven ernaar om je zoveel mogelijk dingen zelf te laten doen, in functie van je mogelijkheden en behoeften. We bieden je ondersteuning op maat.

Elk jaar nodigen we je uit om je leef- en woonsituatie te bespreken en nieuwe doelstellingen te formuleren.

Dagindeling

Op basis van je mogelijkheden zoeken we samen naar een gepaste dagbesteding:

  • Tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats
  • Vrijwilligerswerk via begeleid werken
  • Dagactiviteiten via de dagondersteuning
  • Uitwerken van een individueel traject 

Ontspanning

’s Avonds en in het weekend is er tijd voor ontspanning. Je bent vrij die in te vullen zoals je zelf wil: alleen of in groep, met of zonder begeleiding, binnen of buiten de woning,…

We organiseren ook geregeld activiteiten en werken samen met andere organisaties die begeleide vrijetijdsbesteding aanbieden.

Inspraak

We vinden in dialoog gaan erg belangrijk. Er zijn individuele en groepsgerichte overlegmomenten voorzien, we horen graag jouw mening zodat het samenleven in groep aangenaam kan zijn.

We werken ook met een collectief overleg, dit overleg regelt de inspraak van onze cliënten op niveau van de organisatie. In het collectief overleg zetelen cliënten die afgevaardigd worden door de woongroepen. Zo krijg je informatie over onze dienstverlening en nieuwe initiatieven. Je kan ook advies geven over belangrijke beslissingen.

Netwerken

We vinden dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als jij dit ook wil, zullen we met een positieve blik kijken naar jouw mogelijkheden om deel te nemen en gebruik te maken van alle reguliere diensten.

Zo hechten we ook veel belang aan je natuurlijk netwerk, je familie, vrienden, werkmakkers, buren,… Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

Startprocedure

Jij, als kandidaat of je familie/netwerk stelt je vraag aan het onthaalteam. Dit kan per telefoon op 03/ 633 98 99, of via e-mail op olo-rotonde@onthaalteam.be.

Een medewerker maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ouders, belangrijke personen of doorverwijzers kunnen hierbij aanwezig zijn.

We brengen je ondersteuningsvraag in kaart. Als je al een traject bij de DienstOndersteuningsPlan doorliep, bekijken we dit samen. Wat zijn je wensen en verwachtingen?

We bekijken of je reeds een Persoonsvolgend Budget van het VAPH kreeg toegezegd. Hoeveel bedraagt je budget? Indien nodig leggen we je de procedure uit.

Intern bekijken we welke afdeling een antwoord kan bieden op je vraag, en op welke termijn we je ondersteuning kunnen starten. Op dat moment gaan we ook samen de woonplek bezoeken. Je kan dan ook kennismaken met de andere bewoners.

Kostprijs

Wat verblijf kost, hangt af van je PVF (Persoonsvolgend Budget), waarmee je je zorg inkoopt. Dit kan zowel in voucher als in cashbudget. De kostprijs hangt af van hoe je verblijf eruit ziet.