Inpage editor  

Contact

woonhuizen met permanente ondersteuning

hoofdzetel: 
Miksebaan 264 A, 2930 Brasschaat

aanmelden: 03/ 633 98 99
diensten: 03/ 235 52 37
info@olo.be

verantwoordelijke: Chris Desart
directeur: Karen Goossens

woonhuizen met permanente ondersteuning voor volwassenen 

Deze woonhuizen zijn er voor volwassenen met een beperking die permanent ondersteuning nodig hebben, ook tijdens de nacht.
Je verblijft hierbij in een huis van OLO.

Download hier onze flyer.

Terug

                 

Begeleidingscriteria

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning, moet je een Persoonsvolgend Budget van het VAPH hebben dat toelaat om verblijf te betalen. 

Werking

De woonhuizen liggen in de buurt van Brasschaat.

Je huurt een kamer of een studio van OLO. Deze kamer mag je naar eigen smaak en budget inrichten. Afhankelijk van het woonhuis is het sanitair voorzien op je studio of gebruik je dit samen met de andere bewoners.

De overige ruimtes zoals living, salon, keuken zijn gemeenschappelijk.

Er wordt een slapende nachtdienst voorzien, die indien nodig kan opgeroepen worden.

Er is één woonhuis voorzien voor rolstoel-afhankelijke of minder mobiele personen. Dit huis is uitgerust met een hoog-laag bad, aangepaste douche en wc, tillift en andere hulpmiddelen. De studio’s zijn voorzien van een hoog-laag bed.
Er wordt een wakende nachtdienst voorzien om indien nodig assistentie te voorzien.

De begeleiding kan ondersteuning bieden op alle levensdomeinen. Je kan met al je vragen en problemen bij hen terecht.

Samen ondersteuning bepalen

Samen maken we een begeleidingsovereenkomst voor je op: we brengen in kaart waarvoor en op welke manier je ondersteuning nodig hebt.

We stemmen onze begeleidingsstijl af op jouw nood aan ondersteuning. We streven ernaar om je zoveel mogelijk dingen zelf te laten doen, in functie van je mogelijkheden en behoeften. We bieden je ondersteuning op maat.

Elk jaar nodigen we je uit om je leef- en woonsituatie te bespreken en nieuwe doelstellingen te formuleren.

Dagindeling

Op basis van je mogelijkheden zoeken we samen naar een gepaste dagbesteding:

  • Tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats
  • Vrijwilligerswerk via begeleid werken
  • Dagactiviteiten via de dagondersteuning
  • Een individueel traject uitwerken

Ontspanning

’s Avonds en in het weekend is er tijd voor ontspanning. Je vult die tijd in zoals je zelf wil: alleen of in groep, met of zonder begeleiding, binnen of buiten de woning,…

We organiseren geregeld activiteiten en werken samen met andere organisaties die begeleide vrijetijdsbesteding aanbieden.

Inspraak

We vinden in dialoog gaan erg belangrijk. We voorzien individuele en groepsgerichte overlegmomenten. We horen graag jouw mening zodat het samenleven in groep aangenaam kan zijn.

We werken ook met een collectief overleg, dit overleg regelt de inspraak van onze cliënten op niveau van de organisatie. In het collectief overleg zetelen cliënten die afgevaardigd worden door de woongroepen. Zo krijg je informatie over onze dienstverlening en nieuwe initiatieven. Je kan ook advies geven over belangrijke beslissingen.

Netwerken

We vinden dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als dat ook jouw wens is, zullen we met een positieve blik kijken naar jouw mogelijkheden om deel te nemen en gebruik te maken van alle reguliere diensten.

Zo hechten we veel belang aan je natuurlijk netwerk, je familie, vrienden, werkmakkers, buren,… Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

Startprocedure

Jij, als kandidaat, of je familie of netwerk, stelt je vraag aan ons onthaalteam. Dit kan per telefoon op 03/ 633 98 99 of via mail op olo-rotonde@onthaalteam.be.

Een medewerker maakt met jou een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ouders, belangrijke personen of doorverwijzers kunnen hierbij aanwezig zijn.

We brengen je ondersteuningsvraag in kaart. Als je reeds een traject bij de DienstOndersteuningsPlan doorliep, bekijken we dit samen. Wat zijn je wensen en verwachtingen?

We bekijken of je al een Persoonsvolgend Budget van het VAPH kreeg toegezegd. Hoeveel bedraagt je budget? Indien nodig leggen we je de procedure uit.

Intern bekijken we welke afdeling een antwoord kan bieden op je vraag, en op welke termijn we je ondersteuning kunnen starten.

Kostprijs

Wat verblijf kost, hangt af van je PVF (Persoonsvolgend Budget), waarmee je je zorg inkoopt. Dit kan zowel in voucher als in cashbudget. De kostprijs hangt af van hoe je verblijf eruit ziet.