Inpage editor  

Contact

studiowerking voor jongvolwassenen

OLO-huis Rozenhoeve Brasschaat

Frilinglei 1, 2930 Brasschaat
dienst: 03/633 99 00
aanmelden: 03/633 98 99

verantwoordelijke: Nadia Renders
directeur: Chantal Van Overvelt

info@olo.be

studiowerking voor jongvolwassenen

Studiowerking zorgt voor tijdelijke en ambulante, maar intensieve begeleiding, als brug tussen adolescentie en volwassenheid.

Download hier onze flyer.

Terug

                                        

Voor wie?

Meisjes en jongens tussen de 17 en de 21 jaar (bij benadering).

 • die erkend worden door het VAPH,
 • met een lichte tot matige verstandelijke beperking.
 • en/of gedrags- of emotionele stoornissen.
 • en/of een autismespectrumstoornis.

Daarnaast verwachten wij ook nog dit: 

 • Gemotiveerd zijn om samen met ons te werken aan de toekomst.
 • Zelfstandig medicatie kunnen innemen.
 • Zelfstandig kunnen telefoneren.
 • Zelfstandig kunnen opstaan.
 • Zich bewust zijn van de veranderingen die alleen wonen met zich meebrengt.
 • Weten dat vrijheden ook verantwoordelijkheden met zich meebrengen.

Werking

Waarom studiowerking? 

De overstap van de leefgroep naar (begeleid) zelfstandig wonen of de volwassenenzorg is vaak groot. Er is nood aan een tussenaanbod dat de brug slaat tussen jongeren en volwassenen.

De maatschappij wordt voor iedereen steeds complexer. Jongeren zijn hier vaak nog te weinig op voorbereid.

Wat is studiowerking?

 • een brug tussen adolescentie en volwassenheid.
 • een tijdelijke en ambulante, maar intensieve begeleiding.
 • begeleiding op maat van de jongere.
 • voorbereiding op het leven als volwassene.
 • er wordt gewerkt aan de eigen toekomstplannen van de jongeren.

Doel van de studiowerking

 • terugkeer naar huis
 • (begeleid) zelfstandig wonen
 • wonen in een voorziening voor volwassenen

Om dit te bereiken, willen we samen met de jongeren werken aan: 

 • praktische zelfstandigheid: (koken, huishouden,...)
 • psychosociale vaardigheden: (assertiviteit, communicatie,…)
 • maatschappelijke zelfredzaamheid: (vervoer, openbare diensten,…)

Begeleiding

Wij voorzien:

 • dagelijkse begeleiding
 • individuele en duo-begeleider
 • telefonische bereikbaarheid
 • permanentiesysteem bij noodgevallen
 • We werken met een begeleidingsplan. 
 • Begeleidingspunten zijn steeds individueel, en op maat van de jongere. 
 • We leren vaardigheden stap voor stap aan. 
 • Minstens om de 3 maanden is er een evaluatie, en een eventuele aanpassing van het begeleidingsplan.