Inpage editor  

Contact

OBC OLO
Boskapellei 68, 2930 Brasschaat

aanmelden: 03/633 98 99 
tel: 03/664 25 49 of 03/664 25 58

Directeur: Karen Goossens
info@olo-rotonde.be

verblijf in het OBC: observatie- en behandelingscentrum

Het OBC richt zich tot jongens en meisjes van 6 tot 21 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen. 
De meesten zijn normaal begaafd. Kinderen en jongeren met een bijkomende lichte verstandelijke beperking kunnen ook worden opgenomen, indien ze zich binnen de leefgroep kunnen handhaven.

Onze 4 leefgroepen zijn gevestigd op een groot en groen domein. In een leefgroep verblijven gemiddeld 10 kinderen of jongeren. De indeling van de groepen hangt af van de leeftijd en de vraag naar ondersteuning.

Download hier onze flyer.

Terug

              OBC-OLO               OBC-OLO

Motivatie

We verwachten dat de op te nemen kinderen en jongeren: 

  • de opname en het hulpverleningsaanbod minimaal kunnen aanvaarden
  • zich kunnen handhaven in een open leefgroepstructuur
  • voldoende Nederlands kennen
  • intrinsiek de mogelijkheden hebben om school te lopen

Ook bij de ouders (of andere opvoedingsverantwoordelijken) moet er sprake zijn van:

  • een minimale aanvaarding van de opname en het hulpverleningsaanbod
  • perspectief op medewerking

Werking

Begeleiding

De jongere en zijn gezin worden begeleid door een professioneel orthopedagogisch en therapeutisch team. 

Via observatie, diagnostiek, orthopedagogisch handelen, evaluatie en bijsturing, wordt geprobeerd aan de hulpvraag tegemoet te komen en het opvoedingsproces weer vlot te krijgen. Voor ieder kind of jongere wordt daarvoor een individuele dienstverleningsovereenkomst opgesteld. 

Naast de keuze voor een residentiële opname is ook ambulante begeleiding in het gezin mogelijk.

Het hulpverleningsproces gebeurt in een continue en intensieve samenwerking met de ouders (en/of andere belangrijke contextfiguren). 

De begeleiding start met een observatieperiode van ± 3 maanden, waarna een behandelingsperiode kan volgen. 

Week, weekend en vakanties

Tijdens de week volgen de kinderen en jongeren les in verschillende scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in de buurt. Samen zoeken we de meest geschikte vorm van onderwijs. Loopt onderwijs (voor een tijd) niet goed, dan schakelen we het team ‘leertrajectondersteuning’ in. Zij ondersteunen ons om het leertraject weer af te stemmen op de noden van het kind of de jongere.

Na de schooluren is er tijd voor ontspanning: activiteiten met de leefgroep of individueel (bijvoorbeeld extern in een club).
Tijdens het weekend gaan kinderen en jongeren vaak naar huis, maar er is ook opvang en begeleiding tijdens weekends en vakanties mogelijk.

Tijdens de vakanties gaan de groepen af en toe op kamp.