Inpage editor  

Contact

MFC-OLO
Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat
03/ 633 98 50

OBC-OLO
Boskapellei 68, 2930 Brasschaat
03/ 664 25 49

Directeur: Karen Goossens
info@olo.be

leefgroepen van het multifunctioneel centrum (MFC-OBC)

Soms is er bij een begeleiding residentiële opvang nodig voor een kind of een jongere met een (vermoeden van een) gedrags- of emotionele stoornis. OLO heeft een multifunctioneel centrum met 15 leefgroepen, en biedt daarin verschillende vormen van verblijf aan. 

Download hier onze flyer.

Terug

                                        

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor begeleiding in het multifuncioneel centrum OLO moet de kandidaat:

  • een (vermoeden van een) beperking hebben binnen de doelgroep gedrags- en emotionele stoornissen OF
  • erkend worden door het VAPH voor opname in een erkend (semi-)internaat voor kinderen met gedrags- en/of emotionele stoornissen, autismespectrumstoornis, of een lichte of matige verstandelijke beperking
  • bij voorkeur in de regio Antwerpen wonen

De vraag tot opname of begeleiding kan geweigerd worden in geval van:

  • ernstige fysieke of sensoriële beperking
  • ernstige verslavingsproblematiek
  • specifieke psychiatrische problematiek
  • ernstige acting out of ernstige geweldpleging

Werking

In een multifunctioneel centrum kunnen we een flexibel ondersteuningstraject uitbouwen, gefocust op ‘zorg op maat’.

Vanuit het MFC kunnen wij heel uiteenlopende vormen van begeleiding aanbieden: contextbegeleiding, individuele begeleiding, verblijf, observatie en diagnostiek, behandeling, therapie, ondersteuningsteam, ...
Deze zaken noemen we 'functies'. 

We stellen samen met het kind of jongere en de ouder(s) een handelingsplan op. Dat is een plan waarmee we aan de slag gaan. Op geregelde tijdstippen evalueren we samen dat plan en bekijken we hoe de zorg eventueel aangepast kan worden. Dat betekent dat we meer of minder functies kunnen gaan inzetten. 

Aanmelden

Ouders of een verwijzer melden telefonisch aan op het nummer 03/633 98 99.
Verwijzers kunnen aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort door een zogenaamd A-document in te dienen.

Het onthaalteam bespreekt de aanvraag en geeft ouders of verwijzers binnen de 3 weken een antwoord.

Wordt de aanmelding goedgekeurd, dan zetten we de jongere op onze wachtlijst. Hou er wel rekening mee dat wachtlijsten van 6 maanden tot een jaar niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door.

Zijn er onduidelijkheden, dan plannen we een afstemmingsgesprek om de hulpvraag verder uit te klaren.

Is het mogelijk om de begeleiding op te starten, dan nemen we contact op en organiseren we een intake.

Kostprijs

  • Een vast gedeelte (2/3) van de kinderbijslag wordt rechtstreeks door het kinderbijslagfonds aan het MFC gestort. Dit is wettelijk verplicht.
  • De totale kostprijs voor het multifunctioneel centrum is afhankelijk van welke functies er precies worden ingezet. 

Ontstaat er een tegoed, dan betalen wij dat terug.

2 centra voor MFC in OLO vzw

Verblijf in het MFC van OLO kan in verschillende centra;

OBC-OLO (toegankelijk met doorverwijzingsattest) 
MFC-OLO (toegankelijk na een erkenning door het VAPH)