Inpage editor  

Contact

aanmelden:
03/ 633 98 99

leefgroepen MFC
03/ 633 98 50
directeur: Peter Verfaillie

studiowerking
woongroepen voor volwassenen
woonsten met ondersteuning
03/ 235 52 37
directeur: Ingrid Martens

verblijf

Wij voorzien (al dan niet tijdelijk) verblijf (ook wel residentiële opvang genoemd) voor kinderen en jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. 

Voor al deze vormen van begeleiding heb je een doorverwijzingsattest of een erkenning van het VAPH nodig. 

 

Wij bieden 4 soorten verblijf aan: