Inpage editor  

Contact

Persoonlijke assistentiedienst

Werkingsgebied:
provincie Antwerpen

Kantooradres:
OLO-huis Geel
Bosakker 34, 2440 Geel
0471/48 58 61
padienst@olo.be

OLO-huis Rozenhoeve
Frilinglei 1, 2930 Brasschaat
0471/48 58 61
padienst@olo.be

verantwoordelijke: Liselot Vermeylen
directeur: Chantal Van Overvelt

Persoonlijke assistentiedienst

De persoonlijke assistentiedienst voorziet assistenten die bij u thuis hulp kunnen bieden bij allerlei activiteiten zodat bijvoorbeeld uw zoon of dochter bij u thuis kan blijven wonen of u zelfstandig kan leven en niet de stap naar een voorziening hoeft te zetten.

Minderjarigen kunnen deze assistentie betalen met een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Volwassenen betalen hun assistentie met hun Persoonsvolgend Budget (PVB).

Terug

          ,           cliënt PA-dienst                    

Wat kan een assistent voor jou doen?

Assistenten helpen je bij je thuis bij verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld:

 • verzorgende taken opnemen (toiletbezoek assisteren, helpen bij het eten, aankleden …)
 • licht huishoudelijk taken overnemen: koken, strijken, …
 • gezelschap houden, oppas
 • helpen bij verplaatsingen, bv naar en in de school, de winkel, de dokter,… met het openbaar vervoer, met je eigen wagen of die van de assistent, te voet, …
 • praktische of organisatorische ondersteuning bij activiteiten
 • samen leuke dingen doen: een uitstapje, een sportactiviteit, …
 • (Ped)agogische begeleiding en/of ondersteuning, bv. ondersteuning bij de aanpak van specifieke problemen, uitbouwen van je netwerk, aanleren van vaardigheden, …

Begeleidingscriteria

De cliënt heeft een PAB of PVB en woont in de provincie Antwerpen

Werking

Met een PAB (voor minderjarigen) kan je assistenten aanwerven die je thuis op verschillende vlakken komen ondersteunen.
Wanneer je een PVB krijgt (enkel voor volwassenen), kan je ondersteuning inkopen.

Er zijn zes ondersteuningsfuncties die je kan betalen met je budget:
Dagondersteuning en woonondersteuning in groep, oproepbare permanentie, individuele psychosociale begeleiding, individuele praktische hulp en globale individuele ondersteuning.
De drie vormen van individuele ondersteuning kan je aanvragen bij onze PA-dienst. De andere functies worden in andere afdelingen in OLO vzw aangeboden.

De PA-dienst biedt je praktische hulp en ondersteuning bij je zoektocht naar geschikte individuele ondersteuning.
Iemand uit jouw omgeving (één van je ouders, broers of zussen, familie of vrienden) kan je persoonlijke assistent worden of blijven. Of we gaan samen op zoek naar een geschikte assistent. We beschikken zelf over een pool van ervaren en professionele assistenten.

Onze assistenten komen aan huis op de door jouw gekozen momenten. Dit kan overdag, ’s avonds of in het weekend zijn.

Als we afspreken om samen te werken, dan maken we een overeenkomst op. Daarin staan alle afspraken. De PA-dienst neemt het werkgeverschap op zich.

Onze dienst is een vergunde zorgaanbieder.

Praktisch

Waaruit bestaat onze dienstverlening?

 • mee zoeken naar geschikte persoonlijke assistenten
 • het opmaken van een gedetailleerde overeenkomst die aan alle verplichtingen voldoet 
 • het werkgeverschap opnemen: lonen berekenen en betalen, voldoen aan de verplichtingen van de RSZ, het geneeskundig toezicht organiseren, …
 • coachen van de persoonlijke assistenten
 • ondersteunen van de budgethouder in zijn werkrelatie met de assistent en bij zijn verplichtingen als ‘opdrachtgever’.

Onze assistenten zijn professionele en ervaren hulpverleners die kunnen terugvallen op de expertise van onze organisatie. We voorzien voor hen vorming en ondersteuning.
Een ander voordeel is dat we meerdere assistenten ter beschikking hebben. Wanneer bv. een assistent ziek wordt, kunnen we snel een vervanger vinden, zodat je toch steeds de nodige ondersteuning krijgt.

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 03/633.98.99. Je kan ook mailen op olo-rotonde@onthaalteam.be.

Binnen de 3 weken neemt ons PA-team contact op. We starten altijd met een kennismakingsgesprek: jij krijgt meer uitleg over onze dienstverlening en wij krijgen een eerste zicht op jouw vragen en noden.

Jij bepaalt welke ondersteuning je nodig hebt, hoeveel en wanneer.

We maken een overeenkomst op met daarin alle afspraken die we maken.

De assistentie start. Bij het begin van elke maand krijg je een assistentierooster. Daarin staat precies welke assistent, wanneer en voor hoelang bij jou langskomt.

Onze dienstverlening kan lopen zolang je een PAB of PVB hebt.

Voor meer informatie over het PAB en PVB zelf en hoe je dit kan aanvragen, neem je best contact op met het VAPH of per mail op budgetbesteding@vaph.be

Kostprijs

De kostprijs voor persoonlijke assistentie bedraagt 36€ per uur. Voor dit bedrag krijg je een uitgebreide service terug:

 • Praktische of inhoudelijke ondersteuning door een ervaren assistent
 • Bruto-uurloon van de assistent
 • Onrechtstreekse loonkosten zoals woon-werkverkeer, vakantiegeld, kosten sociaal secretariaat, ...
 • Assistenten hebben tijd voor overleg en vorming
 • Begeleiding door de coördinator van de PA-dienst; o.a. overleg met budgethouders en assistent, verplaatsing voor overleg bij de budgethouder thuis, inhoudelijke ondersteuning, ...

Daarnaast zijn er nog enkele kosten die niet verrekend zijn in de prijs per uur. Deze zijn door de budgethouder nog extra te betalen, maar dit kan ook met het PVB of PAB:

 • Ontslagvergoeding
 • Prestatiegebonden vervoerskosten overeenkomstig het tarief toegekend aan federale ambtenaren. Deze worden apart vermeld op de factuur.
 • Kosten verbonden aan activiteiten in opdracht van de budgethouder. Kosten die buiten de toegestane kosten vallen, kunnen eventueel betaald worden met het vrij te besteden budget en zullen anders met eigen middelen bekostigd moeten worden.
 • Prestaties door assistenten 's avonds of tijdens het weekend, hiervoor wordt een toeslag betaald. Avond- en zaterdagprestatie: 7,20€ per uur extra, zondagprestatie: 32€ per uur extra, prestatie op een feestdag of nachturen: 16€ per uur extra.

Door de PA-dienst kan een budgethouder dus gebruik maken van de voordelen die een persoonlijk assistent biedt, zonder dat hijzelf verantwoordelijk is voor alle administratie die daarbij komt kijken.

Kies je voor onze dienstverlening, dan maken we een overeenkomst op waarin alle afspraken opgenomen zijn. Zo ben je zeker dat alles volgens jouw wensen verloopt.