Inpage editor  

Partners

Als voorziening staan we natuurlijk niet alleen in het zorglandschap. Samenwerking met andere organisaties, diensten en gemeenten maakt ons sterker en biedt extra kansen voor cliënten en medewerkers. 

Terug

                opening opvoedingswinkel Zoersel     

Wij worden erkend en gesubsidieerd door:

Wij zijn lid van:

 • Federatie Sociale Ondernemingen vzw (SOM)
 • Werkgeversorganisatie PPJ

Wij hebben een samenwerkingsverband met:   

Wij zijn actief in:

 • Algemene vergadering FSO
 • Stuurgroep VAPH – FSO
 • Werkgroep provincie Antwerpen FSO
 • Werkgroep begeleid wonen FSO
 • Werkgroep jongerenzorg FSO
 • Stuurgroep ROG provincie Antwerpen
 • ROG Voorkempen
 • ROG gespecialiseerde zorg
 • ROG basiszorg Voorkempen
 • ROG basiszorg stad Antwerpen
 • Stuurgroep netwerktafels provincie Antwerpen
 • Stuurgroep Bijzondere Jeugdzorg PPJ
 • Provinciale stuurgroep Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen
 • Netwerkstuurgroep RTH van Integrale Jeugdhulp
 • Permanente cel (zorgregie)
 • Intersectorale werkgroep NAH provincie Antwerpen
 • Werkgroep mentaal gehandicapte geïnterneerden
 • Regionale stuurgroep Integrale Jeugdzorg
 • Netwerk stuurgroep crisishulp Antwerpen
 • Centrale adviesraad Integrale Jeugdhulp (plaatsvervangend)
 • Vlaams Onderwijs Overlegplatform VOOP
 • Vlaams Onderwijs Navormingscentrum VONAC
 • Scholengemeenschap Forum
 • CDB, centrale databank van het VAPH
 • SEN vzw
 • Stafmedewerkersoverleg diensten Begeleid Wonen
 • Raad van bestuur Verwijzersplatform

Wij hebben contacten met:

 • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
 • Jeugdrechtbank
 • Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Andere voorzieningen
 • Scholen
 • CLB’s
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen
 • Beschutte werkplaats Noordheuvel vzw