Inpage editor  

Algemeen

OLO-Rotonde vzw is een sociale organisatie met een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten in diverse welzijnssectoren. Om en bij de 1000 medewerkers bieden kwaliteitsvolle zorg en/of hulpverlening aan meer dan 4000 cliënten. Wij zijn actief in heel de provincie Antwerpen en ook OC Nieuwe Vaart in Gent maakt deel uit van OLO-Rotonde vzw. 

Ons centrum ondersteunt en begeleidt kinderen, jongeren, en hun gezinnen met zeer uiteenlopende noden, gaande van weinig intensief aan huis tot zeer intensief residentiëel.

Wij bieden ook buitengewoon onderwijs en inclusieve kinderopvang aan.

We begeleiden tenslotte ook volwassenen met een beperking. Ook hier bieden we mobiele ondersteuning, dagondersteuning en residentieel verblijf aan.

We zijn erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het Agentschap Opgroeien en het Agentschap Onderwijsdiensten.

Download hier onze flyer.

Terug                   

Voor wie?

BABY'S EN PEUTERS in onze inclusieve kinderdagverblijven

KINDEREN in de buitenschoolse opvang

KINDEREN EN JONGEREN met een:

 • (vermoeden van een) beperking of een ontwikkelingsrisico
 • gedrags- en/of emotionele stoornis
 • ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis
 • leerstoornis

al dan niet in combinatie met een normale begaafdheid of een lichte tot matige verstandelijke beperking.

KINDEREN IN HET BUITENGEWOON KLEUTER- EN BASISONDERWIJS:

 • type BA
 • type 3
 • type 9

VOLWASSENEN met een:

 • gedrags- en/of emotionele stoornis
 • ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis
 • motorische beperking
 • zintuiglijke beperking
 • meervoudige beperking
 • niet-aangeboren hersenletsel

al dan niet in combinatie met een normale begaafdheid of een lichte tot matige verstandelijke beperking.

VOLWASSENEN met vragen rond psycho-sociale problemen.

GEZINNEN:

 • met opvoedingsvragen
 • met zorgbehoeften
 • die zich in een crisissituatie bevinden