Inpage editor  

Wie zijn wij?

OLO vzw is een pluralistische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Ons centrum heeft een waaier aan dienst en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren.

We zijn hiervoor erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het Agentschap Opgroeien, het Agentschap Onderwijsdiensten en Kind en Gezin.

Download hier onze flyer.

Terug

Wij hebben een aanbod voor: 

BABY'S EN PEUTERS in onze inclusieve kinderdagverblijven

KINDEREN in de buitenschoolse opvang

KINDEREN EN JONGEREN met een:

 • vermoeden van een beperking of een ontwikkelingsrisico
 • gedrags- en/of emotionele stoornis
 • ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis
 • leerstoornis

al dan niet in combinatie met een normale begaafdheid of een lichte tot matige verstandelijke beperking.

KINDEREN IN HET BUITENGEWOON KLEUTER- EN BASISONDERWIJS:

 • type BA
 • type 3
 • type 9

KINDEREN VAN MEDEWERKERS EN KINDEREN MET EEN BEPERKING VAN BUITENAF tijdens de zomervakantie 

VOLWASSENEN met een:

 • gedrags- en/of emotionele stoornis
 • ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis
 • motorische beperking
 • zintuiglijke beperking
 • meervoudige beperking
 • niet-aangeboren hersenletsel

al dan niet in combinatie met een normale begaafdheid of een lichte tot matige verstandelijke beperking.

GEZINNEN:

 • met opvoedingsvragen
 • met zorgbehoeften
 • die zich in een crisissituatie bevinden