Inpage editor  

Contact

OLO-Rotonde onthaalteam
Bredabaan 399, 2930 Brasschaat
03/633 98 99
olo-rotonde@onthaalteam.be

Wij werken in heel de provincie Antwerpen.

Outreach kinderen en jongeren

OLO vzw heeft veel ervaring in de hulpverlening aan kinderen en jongeren met een gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis. Deze kennis en ervaring willen we ook kunnen aanbieden ter ondersteuning van andere professionelen. We doen dit d.m.v. ons outreachaanbod.

Terug

 

Wat is outreach?

Binnen dit aanbod bieden we ondersteuning aan scholen, diensten en organisaties die te maken hebben met kinderen en jongeren met gedrags- of emotionele problemen, waar dit misschien niet perse hun kernopdracht is. Ook wanneer er (nog) geen diagnose is, kunnen we een aanbod doen.

Voor wie?

We richten ons op professionelen die werken met kinderen en jongeren, maar daarom niet specifiek rond kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) gedrags-, emotionele of ontwikkelingsproblematiek. Denk aan scholen, CLB's, sportclubs, jeugdbewegingen,...

Hoe werkt het?

  • We kunnen aansluiten op een overleg om mee na te denken over een bepaalde casus, bv. een kind waar het erg moeilijk mee loopt o.w.v. (vermoeden van) een achterliggende problematiek.
  • We kunnen een intervisie doen rond een bepaald thema of situatie.
  • Het aanbod kan ook bestaan uit algemene uitleg rond 'handicapspecifieke' thema's, bv. hoe omgaan met ADHD of ASS in de klas/opvang.

Praktisch

We plannen bij voorkeur vooraf een afstemmingsgesprek om te kijken welke werkvorm het meest aangewezen is. Afhankelijk van de vraag wordt dit opgenomen door een medewerker van één van de verschillende diensten binnen OLO. Dit kan een medewerker zijn vanuit de opvoedingswinkel, vanuit onze diensten thuisbegeleiding, dienst Leertrajectondersteuning,...

Aanmelden kan via ons onthaalteam: 03/633 98 99 of via mail naar olo-rotonde@onthaalteam.be

Kostprijs

Bij het aansluiten bij een overleg of een intervisie, is er geen kostprijs. Wordt er eerder een vorming verwacht, dan wordt de kostprijs berekend op basis van de tarieven van het VAPH. Voor meer info omtrent kostprijs kan je contact opnemen met ons onthaalteam via olo-rotonde@onthaalteam.be of 03/633 98 99.