Inpage editor  

Lezingen en vormingsavonden

                                                     

Via onze afdeling informatie, advies en kortbegeleiding organiseren wij heel wat gratis lezingen en vormingen over opvoeden. 2 keer per jaar voorzien wij een nieuw aanbod. Hier vind je het uitgebreid aanbod voor het voorjaar van 2018.

We voorzien ook lezingen en ouderpraatgroepen specifiek omtrent kinderen met een GES-problematiek (GES= gedrags- en/of emotionele stoornis).