Inpage editor  

Individuele vrijetijdstrajectbemiddeling

Contact

LUDENTIA Vrijetijdsdienst
ludentia@olo.be

VONAK Vrijwilligersorganisatie

info@vonak.be

03 653 59 97

Welzijnscampus
Bredabaan 399
2930 Brasschaat

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 9u tot 12u

Verantwoordelijke:
Griet Janssen

Directeur dagondersteuning:
Ingrid Martens

Wat is een individuele trajectbegeleiding?

We helpen bij het verhelderen van de eigen behoeften en mogelijkheden op het domein van vrije tijd.
We proberen de cliënt te leiden naar het reguliere of het doelgroepspecifieke aanbod. Dit op basis van de eigen mogelijkheden en wensen.

Dit kan gaan van een langdurig clubengagement, tot het zoeken van een cursus, kamp of vakantie.

Voor wie?

Organisaties voor vrijetijdszorg staan open voor cliënten met uiteenlopende beperkingen (verstandelijke beperking, motorische beperking, meervoudige beperking, autismespectrumstoornis, ...). Ook cliënten met een complexe problematiek (cliënten met gedrags- en emotionele stoornissen) kunnen terecht bij de vrijetijdsorganisaties.

Een erkenning als cliënt met een beperking door het VAPH is niet vereist.

Binnen welke regio kunnen we actief op zoek gaan?

Wij zetten binnen Ludentia in op een netwerk in de regio Voorkempen. Meer specifiek:

 • Brasschaat
 • Brecht
 • Schilde
 • Schoten
 • Kapellen
 • Kalmthout

Vragen die niet binnen deze perimeter liggen, proberen we zo goed mogelijk door te verwijzen naar een vrijetijdsorganisatie die actief is in de desbetreffende regio.

Terug

Werkwijze/hoe gaan we van start?

Alvorens we het traject doorlopen, moet de vraag van de cliënt afgestemd zijn op ons aanbod.

Gaat de hulpvraag effectief over vrijetijdsbesteding of over dagbesteding? Aan de hand van deze eenvoudige checklist maken we het onderscheidt.

Indien het over vrijetijdsbesteding gaat, kunnen we het traject met de 4 te doorlopen fasen starten.

Vul hier het contactformulier in, zodat we jou kunnen uitnodigen voor een eerste gesprek.

Fase 1: aanmeldingsfase

 • We nodigen de cliënt uit voor een kennismakingsgesprek.
 • We sturen vooraf een vragenlijst door om al even stil te staan bij de interesses en mogelijkheden.

Fase 2: vraagverduidelijkingsfase

 • Tijdens het kennismakingsgesprek overlopen we samen de vragenlijst en gaan we hier dieper op in.
 • De volgende stappen worden uitgelegd.

Fase 3: zoekfase

 • We nodigen de cliënt uit om de verschillende mogelijkheden te bespreken.
 • Afspraken omtrent het contacteren van clubs worden gemaakt.
 • De cliënt gaat het engagement aan om een eerste keer deel te nemen.

Fase 4: bemiddelingsfase

 • Terugkoppeling/bijsturen/afronden traject.
 • Afronding van administratie (bewijs van inschrijving, ...).