Inpage editor  

Contact
Ondersteuningsteam

03/ 270 75 11
Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat
lto@olo.be

directeur: Ingrid Martens

ondersteuning voor jongeren bij leertrajecten en schoolgaan

Jongeren die begeleid worden binnen het multifunctioneel centrum (MFC) van OLO, willen wij ook ondersteunen in hun schooltraject en bij de start van hun beroepsloopbaan.

Terug

                                            

voor wie?

Voor jongeren binnen ons MFC die dreigen vast te lopen in hun schoolloopbaan of bij de start van hun beroepsleven. 

waarom?

Kinderen en jongeren hebben recht op leren. OLO wil inzetten op het maximaal benutten van kansen voor kinderen en jongeren, ook wat betreft hun school- en arbeidsmogelijkheden.

Onze leefgroepen en diensten hechten standaard veel belang aan een goede begeleiding rond school en tewerkstelling. Loopt school op een bepaald moment echt niet goed, dan kunnen teams ook nog eens een beroep doen op ons ondersteuningsteam.

werking

Het ondersteuningsteam luistert om te beginnen naar de vraag en de nood van het begeleidend team. Waar wringt het, wat loopt misschien wél nog goed, wat zou beter kunnen, en hoe? 

Dat kan gaan van 1 adviesgesprek (samen nadenken) over een moeilijker lopend schooltraject, het bijwonen van een schooloverleg vanuit onze ervaring of invalshoek, tot een traject op maat voor de jongere, in samenwerking met de betrokken context. 

Nadat het team en/of de jongere (en zijn context) een aanmelding gedaan heeft bij het ondersteuningsteam, gaan we samen met de jongere en zijn of haar omgeving op zoek naar een passend leertraject, dat zo veel mogelijk een antwoord biedt op de zorgvraag voor leer– en ontwikkelingskansen.

We trachten hierbij te vertrekken vanuit de vragen en krachten van de jongere. Tijdens ervaringsgerichte individuele contacten proberen we die zo veel mogelijk samen in beeld te brengen. We zoeken naar groeimogelijkheden en handvatten voor de hindernissen die ze op hun pad ondervinden.

Om jongeren maximaal te doen aansluiten bij het gewone school – en arbeidscircuit, doen wij beroep op andere zorgpartners binnen en buiten de school zoals CLB, zorgleerkrachten, zorgboeren, externe en interne leerplekken, externe dagbesteding, …