Inpage editor  

Contact

OLO-huis Brasschaat
Bredabaan 943, 2930 Brasschaat
03/633 99 05
huisbrasschaat@olo.be

OLO-huis Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
03/270 06 73
huiszoersel@olo.be

directeur: 
Chantal Van Overvelt

aanmelden: 03/633 98 99

Vragen over volwassenen met een zorgbehoefte

Deze dienst is er voor volwassenen met een (vermoeden van een) beperking of zorgbehoefte en hun netwerk…

Je kan er terecht voor informatie en advies, individuele ondersteuning (begeleiding op de dienst of aan huis), groepsbegeleiding (praatgroepen) en vorming.
Professionelen kunnen bij ons ook terecht voor outreach. Hierbij bieden we vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in het omgaan met mensen met een zorgbehoefte.

Terug

                                        

Voor welke vragen?

 

Herkenbare zaken? Dan kunnen wij misschien iets voor jou betekenen...

Praktisch

 • Je hebt een (vermoeden van een) beperking
 • Je hebt geen inschrijving bij het VAPH nodig
 • Je krijgt nog geen begeleiding van een dienst of organisatie van het VAPH

Werking

OLO heeft veel ervaring in:

 • het begeleiden van volwassenen, kinderen en jongeren met een beperking
 • het ondersteunen van hun ouders en andere betrokkenen
 • begeleiden in verschillende levensdomeinen (wonen, dagbesteding, vrije tijd, relaties, enz.)

Deze kennis en ervaring willen we aan iederéén kunnen aanbieden, op een laagdrempelige manier.

Informatie en advies

We beschikken over veel informatie en kunnen je vrijblijvend adviseren bij vragen die je hebt. Je kan binnenstappen op één van onze locaties en allerhande flyers, folders en brochures meenemen.

Kortdurende begeleiding

Een gesprek (begeleiding) kan bij jou thuis of op de dienst plaatsvinden.
Tijdens deze ondersteuning kunnen verschillende zaken aan bod komen:

 • je beperking en hoe je er mee kan omgaan
 • de organisatie van je dagelijkse leven
 • je budget en administratie
 • je dagbesteding/werksituatie
 • leren zelfstandig wonen 
 • relaties

Je noden en mogelijkheden vormen het uitgangspunt bij de begeleiding. Je kan per jaar maximaal 36 uur (aan huis) of 52 uur (op de dienst) begeleiding krijgen.

Lezingen, vorming, praatgroepen

We bieden 2 keer per jaar een reeks lezingen en trainingen aan. 

Soms kennen we nog andere mensen in dezelfde situatie als jij. Je kan ook van hen veel leren. Daarom komen we bij elkaar om te praten over wat jullie bezighoudt. Dat noemen we een praatgroep.

Tenslotte bieden we een aantal groepsbegeleidingen aan rond een specifiek thema zoals sociale vaardigheidstraining.

OUTREACH

We bieden ook outreach aan. Deze ondersteuning is bedoeld voor professionele netwerken van personen met een (vermoeden van een) beperking.

Outreach bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in het omgaan met mensen met een beperking. Heel wat maatschappelijke diensten, instanties en organisaties ervaren een behoefte aan ondersteuning in het omgaan met mensen met een beperking; gezinszorgdiensten, diensten voor algemeen welzijn, scholen, vrijetijdsorganisaties, mantelzorgers, werkgevers, enzovoort...

We kunnen vanuit onze jarenlange ervaring ondersteuning bieden, zodat alle mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.