IN 2022 WORDEN WE OLO-ROTONDE VZW

 

          

 

Zorgorganisaties OLO vzw en Rotonde vzw uit Brasschaat fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe vzw: ‘OLO-Rotonde’.

Een logische samensmelting: onze beide voorzieningen bieden begeleiding aan voor volwassenen met een beperking en we werkten als ‘bijna-buren in Brasschaat’ al een tijd succesvol samen in een gemeenschappelijk onthaalteam, dat mensen met een ondersteuningsvraag wegwijs maakt in de hulpverlening.

Waarom deze fusie? 

Door een fusie kunnen we onze krachten optimaal bundelen: we worden samen een nog sterkere zorgverstrekker. Dat is zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers een mooi toekomstperspectief in een veranderend zorglandschap. We werken ook vanuit een heel gelijklopende visie, dezelfde waarden en normen.

In de praktijk

Inhoudelijk betekent de fusie dat de volledige werking van Rotonde samenvloeit met de volwassenwerking van de afdeling ‘zorg’ van OLO. Deze werkingen vallen onder de subsidiërende overheid van het VAPH. Daarnaast heeft OLO ook nog een zorgluik voor kinderen en jongeren (VAPH en Agentschap Opgroeien/Jeugdhulp), buitengewoon onderwijs met de scholen TRIOLO en Nieuwe Vaart (Vlaams departement Onderwijs) en de inclusieve kinderopvang Tierlantijn (Agentschap Opgroeien/Kind&Gezin). Aangezien Rotonde in deze sectoren geen activiteiten heeft, zal de fusie voor deze OLO-afdelingen in de praktijk niets veranderen, op de algemene naamswijziging naar OLO-Rotonde vzw na. 

Belangrijke werkgever

Bij OLO vzw werken er bijna 700 medewerkers, bij Rotonde zo’n 280. Door de fusie wordt OLO-Rotonde met zo’n 1000 medewerkers een zeer belangrijke werkgever in de regio.