Inpage editor  

Contact
diagnostiek met verblijf
Campus Boskapellei
Boskapellei 68, 2930 Brasschaat
tel: 03/664 25 49
aanmelden: 03/633 98 99
 

diagnostiek gecombineerd met verblijf

OLO biedt diagnostiek aan in combinatie met verblijf op onze campus Boskapellei: een observatie- en behandelingscentrum, erkend door het VAPH.

Terug

                                       

Obrservatieperiode
Een zorgtraject start met een observatieperiode: tijdens de eerste 3 maanden van het verblijf proberen we een grondig beeld te krijgen van de krachten en de noden van de jongere en zijn context. Hierbij vinden we het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken te observeren en zaken te exploreren.

Eventuele diagnose
Op basis van onze observaties en bevindingen kan er eventueel een diagnose gesteld worden.

Nadien volgt de behandelingsperiode, waarin we samen aan de slag gaan met een aantal concrete doelstellingen.

Op het einde van de observatieperiode worden alle bevindingen samengelegd tijdens het multidisciplinair overleg (MDO).
Dit overleg resulteert in een multidisciplinair besluit (‘wat is er aan de hand’) en mogelijk ook in één of meerdere diagnoses.