Inpage editor  

Contact 

Multidisciplinair team De Gids

OLO-huis Luchtbal
Noorderlaan 33, 2030 Antwerpen
03/ 653 59 94

Oriëntatiecentrum OLO
Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem
03/ 821 03 00
oc@olo-rotonde.be

directeur: Chantal Van Overvelt

multidisciplinair team (MDT) De Gids

De Gids ondersteunt minderjarigen en volwassenen met een zorgvraag die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp willen aanvragen.

De Gids zal voor minderjarigen een aanvraag via een A-document (aanmelddocument) richten aan de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT), voor meerderjarigen dienen we een multidisciplinair verslag in bij het VAPH, met inbegrip van een Zorgzwaarte Inschaling (ZZI).

Terug

                                               

Wat is De Gids?

Niet iedere organisatie kan een aanvraag bij Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) of het VAPH starten. Hiervoor erkent het Agentschap Opgroeien (voor minderjarigen) en het VAPH (voor meerderjarigen) een aantal diensten als multidisciplinair team (MDT).
De Gids is zo’n erkend MDT. In ons team zitten deskundigen uit verschillende disciplines, zoals een kinder- en jeugdpsychiater, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk assistenten, psychologisch assistenten …

Ouders en kinderen of jongeren die intensieve ondersteuning nodig hebben, dienen een aanvraag te doen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). De Gids is een erkend multidisciplinair team dat minderjarigen kan aanmelden via een A-document. Dit is een elektronisch verslag waarin we de krachten, maar ook de zorgen van ouders, jongeren en andere betrokkenen verwoorden en een voorstel doen voor specifieke vormen van jeugdhulp.

Indien ouders een PAB (persoonlijk assistentie budget) willen aanvragen voor hun kind, stelt het MDT een inschalingsverslag op en voegt dit toe aan het A-doc.

Al deze verslagen worden enkel ingediend nadat ouders en minderjarigen (indien daartoe handelingsbekwaam) het gelezen en goedgekeurd hebben.

Meerderjarigen met een handicap kunnen een Persoonsvolgend Budget aanvragen bij het VAPH.

De eerste stap hierbij is het opmaken van een Ondersteuningsplan. ‘Diensten Ondersteuningsplan’ kunnen je daarbij helpen.

Als tweede stap in de aanvraagprocedure laat je een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team (MDT). De Gids is een erkend MDT en kan dit voor jou in orde maken. In het verslag beschrijft De Gids op een objectieve manier je handicap en je ondersteuningsnoden. In sommige gevallen dienen we je zorgzwaarte te meten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het ZZI bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over je mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven.

MDT De Gids is niet erkend voor het aanvragen van Individuele Materiële Bijstand (IMB).

Werking

Samen met jou en met belangrijke betrokkenen onderzoeken we je medische, psychologische en sociale achtergrond. We verzamelen informatie via verslagen van onderzoeken en behandelingen door andere diensten.

We plannen altijd een bezoek:

  • Ofwel komen we bij je langs,
  • Ofwel nodigen we je uit op onze dienst. 

Het is belangrijk dat onze medewerkers je persoonlijk zien en spreken. We willen ook graag belangrijke mensen uit je netwerk spreken zodat we een goed zicht krijgen op wat je nodig hebt aan ondersteuning en welke hulp of ondersteuning we zullen aanvragen.

Onze medewerkers spreken met jou af binnen hoeveel tijd ze het verslag opmaken. Dit wordt aan jou bezorgd zodat jij, je ouders, je netwerk, … het kan of kunnen nalezen. Zodra je het verslag goedkeurt, versturen we het elektronisch naar de ITP of naar het VAPH.
In het verslag voor de aanvraag van jeugdhulp (bij de ITP) zullen we omschrijven welke vorm van jeugdhulp we nodig achten.
In het verslag voor het VAPH stellen we een budgetcategorie voor en geven we informatie over de dringendheid van je vraag.

De Gids blijft je contactpersoon/aanmelder. We houden je op de hoogte over het verloop van je aanvraag.

De beslissing van de ITP ontvang je per brief. Dit wordt het indicatiestellingsverslag genoemd.

Het VAPH van jouw provincie legt je aanvraag voor aan de Provinciale Evaluatie-commissie (PEC). Je ontvangt daarna een brief met daarin hun beslissing. Voor toelichting en eerste opvolging van deze beslissing kan je terecht bij onze medewerkers.

Aanmeldingsprocedure

Je belt het onthaalteam op 03/633 98 99. Onze directiemedewerkers staan je te woord en noteren alle nodige informatie.

Een medewerker van De Gids maakt een afspraak voor een huisbezoek.

Kostprijs

Het verslag opstellen is gratis.
De werking van De Gids wordt gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien en het VAPH.