Inpage editor  

Contact

Diagnostiek en oriëntatie

OLO-huis Mechelen
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
03/ 270 06 74
huismechelen@olo.be

OLO-huis Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
03/ 270 06 73
huiszoersel@olo.be

Welzijnscampus
Bredabaan 399, 2930 Brasschaat
03/270 06 73
huiszoersel@olo.be

directeur: Chantal Van Overvelt

aanmelden: 03/633 98 99

ambulante en mobiele diagnostiek tot 17 jaar (ADA)

ADA staat voor Ambulante Diagnostiek Antwerpen. Onze dienst heeft een specifieke werking: intensief diagnostisch onderzoek dat zich richt zowel op het kind als het gezin en de ruimere context (school, …).

Doelgroep:

 • Kinderen en jongeren tussen 3 en 17 jaar
 • Met gedrags- of emotionele problemen
 • Eventueel in combinatie met een vermoeden van (een lichte tot matige) verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis
 • Wonend in een gezin waar meerdere stressoren het samenleven onder druk zetten

Wij worden door de overheid gesubsidieerd.

Download hier onze flyer.

Terug

                                                  

Begeleidingscriteria

 • Het kind woont thuis. Wij werken in de ruime regio van Zoersel, Brasschaat en Mechelen. Om te informeren of uw gemeente binnen onze werkingsregio valt, neem je best contact op met het onthaalteam (03/633 98 99 of olo-rotonde@onthaalteam.be).
 • Het gezin is aangesloten bij een ziekenfonds (in functie van de uren van de kinder- en jeugdpsychiater)
 • Voor gesprekken met de kinderpsychiater is een doorverwijzingsbrief nodig van de behandelende arts (huisarts, kinderarts).
 • Ouders en kind zijn bereid om actief mee te werken en staan open voor huisbezoeken. Onze trajecten zijn intensief, met meerdere contacten per week over een periode van 8 weken.
 • We bieden een module aan waarvoor je moet aanmelden via een verwijzer die voor jullie een aanvraag doet bij de intersectorale toegangspoort (ITP) - de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT). Een MDT kan hiervoor een A-document opstellen (module kortdurende handelingsgerichte diagnostiek).

Werking

Wat doen wij?

Het team van ADA bestaat uit diagnostische medewerkers, een psycholoog en een kinder- en jeugdpsychiater. Het diagnostisch onderzoek vindt zowel op de dienst als in de context van het kind plaats en het bestaat uit observaties, gesprekken, testen, ... 

Samen met de ouders en het kind willen we allereerst het gedrag van het kind leren begrijpen. Zo krijgen we aanknopingspunten om gepaste hulp te adviseren. 

We begeleiden het gezin in de eerste stappen naar verdere ondersteuning, zoals:

 • aanreiken van pedagogische handvatten,
 • schooladvies,
 • doorverwijzen naar thuisbegeleiding, psychotherapie of andere hulpverlening.

Hoe werken wij?

Elk gezin werkt samen met:

 • een psychodiagnostisch medewerker: hij of zij voert onderzoeken uit (bv. intelligentie-, neuropsychologisch of belevingsonderzoek) in onze huizen in Zoersel, Brasschaat en Mechelen. Deze onderzoeken kunnen ook plaatsvinden in ons ‘antennepunt’ in Deurne, indien dat meer aangewezen is. Een tweede medewerker observeert het kind op school. 
 • een gezinsdiagnostisch medewerker: hij of zij werkt vooral samen met de ouders en andere belangrijke derden, en observeert het kind in zijn omgeving.
 • een kinder- en jeugdpsychiater die een aantal contacten met het gezin heeft.

Zo krijgen we een zeer uitgebreid en genuanceerd beeld van het kind en zijn gezin. 

Dit proces duurt 8 weken. De onderzoeken gebeuren zowel aan huis als op de dienst. De psycholoog of supervisor ondersteunt het diagnostisch proces. 

In een adviesgesprek bespreken de diagnostische medewerkers en de kinder- en jeugdpsychiater het besluit van het onderzoek. We kunnen hierbij ook zorgen voor een terugkoppeling op maat aan het kind of de jongere. Na een diagnostisch proces kunnen we het gezin kortdurend ondersteunen om hen op weg te zetten naar verdere hulpverlening.

Aanmeldingsprocedure

 • Ouders kunnen hun kind telefonisch aanmelden op het nummer 03/ 633 98 99. 
 • Het onthaalteam bespreekt de aanvraag en geeft ouders of verwijzers binnen de 3 weken een antwoord.
 • Indien de aanmelding wordt goedgekeurd, zetten we de jongere op onze wachtlijst. Houd er wel rekening mee dat wachtlijsten helaas niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door.