Inpage editor  

Contact

Diagnostiek en oriëntatie

OLO-huis Mechelen
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
tel: 03/ 270 06 74
huismechelen@olo.be

OLO-huis Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
tel: 03/ 270 06 73
huiszoersel@olo.be

directeur: 
Chantal Van Overvelt

aanmelden: 03/633.98.99

ambulante en mobiele diagnostiek tot 18 jaar

Onze dienst ambulante en mobiele diagnostiek richt zich tot gezinnen met kinderen of jongeren van 3 tot 18 jaar met (een vermoeden van) ernstige gedrags- en emotionele problemen en/of autismespectrumstoornis en/of lichte tot matige verstandelijke beperking. Deze kinderen en jongeren zijn vaak vastgelopen in hun ontwikkeling en/of opvoedingssituatie.

Terug

                                                  

Begeleidingscriteria

 • Het kind woont thuis, in de provincie Antwerpen; regio Zoersel of Mechelen.
 • Het gezin is aangesloten bij een ziekenfonds (in functie van de uren van de kinder- en jeugdpsychiater)
 • Voor gesprekken met de kinderpsychiater is een doorverwijzingsbrief nodig van de behandelende arts (huisarts, kinderarts).
 • Ouders en kind zijn bereid om actief mee te werken.
 • Op indicering van ACT (Afdeling Continuïteit en Toegang): de module diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van een) handicap hoge frequentie of in de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).

Werking

Wat doen wij?

Het team van ADA bestaat uit diagnostische medewerkers, een psycholoog en een kinder- en jeugdpsychiater. Het diagnostisch onderzoek vindt zowel op de dienst als in de context van het kind plaats en het bestaat uit observaties, gesprekken, testen, ... 

Samen met de ouders en het kind willen we allereerst het gedrag van het kind leren begrijpen. Zo krijgen we aanknopingspunten om gepaste hulp te adviseren. 

We begeleiden het gezin in de concrete stappen naar verdere ondersteuning, zoals:

 • het aanreiken van pedagogische handvatten,
 • schooladvies,
 • het opstarten van thuisbegeleiding, psychotherapie, medicatie of andere hulpverlening.

Hoe werken wij?

We werken met twee medewerkers in één gezin:

 • de psychodiagnostisch medewerker: hij of zij voert onderzoeken uit (bv. intelligentie-, neuropsychologisch of belevingsonderzoek) in onze huizen in Zoersel en Mechelen. Een tweede medewerker observeert het kind op school. 
 • de gezinsdiagnostisch medewerker: hij of zij werkt vooral samen met de ouders en andere belangrijke derden, en observeert het kind in zijn omgeving. 

Zo krijgen we een zeer uitgebreid en genuanceerd beeld van het kind en zijn gezin. 

Dit proces duurt ongeveer 10 weken. De onderzoeken gebeuren zowel aan huis als op de dienst. De kinder- en jeugdpsychiater en de psycholoog zorgen voor ondersteuning. 

In een adviesgesprek bespreken de diagnostische medewerkers en de kinder- en jeugdpsychiater het besluit van het onderzoek. Daarna kijken we samen hoe het kind en het gezin het best verder geholpen kunnen worden.

Aanmeldingsprocedure

 • Ouders kunnen hun kind telefonisch aanmelden op het nummer 03/ 633 98 99. 
 • Het aanmeldingsteam bespreekt de aanvraag en geeft ouders of verwijzers binnen de 3 weken een antwoord.
 • Indien de aanmelding wordt goedgekeurd, zetten we de jongere op onze wachtlijst. Hou er wel rekening mee dat wachtlijsten van 1 tot 2 jaar helaas niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door. Zijn er onduidelijkheden, dan plannen we een afstemmingsgesprek om de hulpvraag verder uit te klaren.
 • Wanneer het diagnostisch onderzoek opgestart kan worden, plannen wij een kennismakingsgesprek.

 • In de volgende contacten proberen we via diagnostisch onderzoek (observaties, gesprekken, testen,...) samen met de ouders en het kind een antwoord te vinden op de vraag hoe het gedrag van dit kind in dit gezin kan begrepen worden.
   
 • Dit antwoord en het profiel van mogelijkheden en beperkingen van het kind én het gezin geven ons aanknopingspunten om gepaste hulp te adviseren.

Kostprijs

Onze dienst wordt gesubsidieerd door het VAPH

Het onderzoek kost 5,30 euro per uur. De totale kostprijs hangt ondermeer af van welke onderzoeken er precies worden gedaan. Hou rekening met een richtprijs tussen de 180 en 250 euro voor heel het onderzoek.

Dit bedrag is indexeerbaar.