Inpage editor  

 

Contact

dagondersteuning volwassenen

03/ 633 98 63
dagbesteding@olo.be
Miksebaan 264, 2930 Brasschaat

verantwoordelijke: Ann Vangestel
directeur: Ingrid Martens

dagondersteuning voor volwassenen

Heb je een beperking en wil je ondersteuning bij het uitbouwen van je dagbesteding? Dan werken we graag samen met jou een gepast traject uit. Wij bieden activiteiten aan in groep of individueel bij ons in het dagcentrum, of op locatie in jouw eigen woonomgeving. Ook vrijwilligerswerk of arbeidsmatige activiteiten in groepsverband behoren tot de mogelijkheden. 

Terug

                               

dagbesteding in groep

Je kan elke werkdag van 8 uur tot 16 uur in het dagcentrum terecht. We spreken met jou persoonlijk af welke dag(en) je komt en hoe lang je elke dag blijft.

Heb je verpleegkundige ondersteuning nodig? Dan werken we daarvoor een plan op maat uit. Ook logopedische en kinesistherapeutische behandelingen zijn mogelijk.

In het dagcentrum voorzien we een waaier aan activiteiten. Je kiest zelf waar je aan deelneemt, afhankelijk van wat je interessant vindt of nodig hebt.

Naar eigen voorkeur en behoefte kan je deelnemen aan:

  • Communicatieve en taalstimulerende activiteiten zoals de krant lezen en bespreken, logopedie, taal, …
  • Creatieve en arbeidsgerichte activiteiten zoals muziek, houtbewerking, naaien/handwerk, kunstatelier, verzorgen van mailing, het samenstellen van brochuremappen, …
  • Bewegingsactiviteiten zoals boccia, zwemmen, netbal, voetbal, wandelen, …
  • Ontspanning zoals spel, relaxatie en uitstappen.
  • Culturele en vormende activiteiten zoals voordrachten, informatieve spelen, museumbezoek, …
  • Hippotherapie

dagbesteding individueel

Je wil graag deelnemen aan de activiteiten van reguliere diensten in je woonomgeving.
Je wil graag ondersteuning om contact op te nemen en de mogelijkheden te bekijken, je deelname voor te bereiden en op te volgen.

Op regelmatige basis kan een begeleider langskomen om te bekijken of alles nog goed loopt of dat er bijsturing nodig is.

Begeleid Werken of vrijwilligerswerk

Je wil graag vrijwillig werken in een gewone arbeidsomgeving.

We bekijken samen met jou je interesses, brengen je mogelijkheden in kaart en gaan op zoek naar een geschikte job. Je begeleider leert je je job aan en stelt je voor aan een werkpostbegeleider die je verder zal ondersteunen op de werkvloer. Je begeleider neemt regelmatig contact op om te informeren of alles goed verloopt. Indien nodig sturen we bij.

Je begeleider biedt blijvend ondersteuning aan jou en de werkgever.

werking

Samen ondersteuning bepalen
Samen maken we een begeleidingsovereenkomst voor je op: we brengen in kaart waarvoor en op welke manier je ondersteuning nodig hebt.
Elk jaar nodigen we je uit om je dagbestedingssituatie te bespreken en nieuwe doelstellingen te formuleren.

Inspraak
We vinden in dialoog gaan erg belangrijk. Tijdens individuele gesprekken en jaarlijkse evaluaties peilen we naar jouw mening en wensen, dit is ons vertrekpunt.
We werken ook met een collectief overleg. Dat overleg regelt de inspraak van onze cliënten op niveau van de organisatie. Hier zetelen cliënten die zich hiervoor kandidaat stellen. Zo krijg je informatie over onze dienstverlening en nieuwe initiatieven. Je kan ook advies geven over belangrijke beslissingen.

Netwerken
We zijn van mening dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als ook jij dit wil, zullen we met een positieve blik kijken naar jouw mogelijkheden om deel te nemen aan en gebruik te maken van alle reguliere diensten.
Zo hechten we ook veel belang aan je natuurlijk netwerk, je familie, vrienden, werkmakkers, buren, … Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

startprocedure

Jij, als kandidaat, of je familie of je netwerk stelt je vraag aan het OLO-aanmeldingsteam. Dat kan per telefoon op het nummer 03/ 633 98 99 of per e-mail op aanmeldingen@olo.be

Een medewerker maakt een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek. Ouders, belangrijke personen of doorverwijzers kunnen hierbij aanwezig zijn.

We brengen je ondersteuningsvraag in kaart. Als je reeds een traject bij de DienstOndersteuningsPlan doorliep, bekijken we dit samen. Wat zijn je wensen en verwachtingen?

Kreeg je al een Persoonsvolgend Budget van het VAPH? Hoeveel bedraagt je budget? Indien niet, bekijken we samen de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen via RTH-punten. 

Intern bekijken we welke afdeling een antwoord kan bieden op je vraag en op welke termijn we je ondersteuning kunnen starten.

kostprijs

Indien je beschikt over een PVF (Persoonsvolgend Budget) berekenen we de kostprijs op basis van de intensiviteit van de ondersteuning. Dit kan zowel in voucher, als in cashbudget. Heb je vraag naar dagbesteding, maar nog geen budget? Neem dan gerust ook contact op, wij zoeken samen naar een oplossing.

Voor meer informatie hierover, kan je contact opnemen met het OLO-aanmeldingsteam.