Inpage editor  

Contact

Centrum voor dagondersteuning

03/ 633 98 63
dagbesteding@olo.be
Miksebaan 264 D, 2930 Brasschaat

verantwoordelijke: Igor Van Huffel
directeur: Ingrid Martens

Dagondersteuning voor volwassenen

Wil je ondersteuning bij het uitbouwen van je dagbesteding? Dan werken we graag samen met jou een gepast traject uit. Wij bieden activiteiten aan in groep of individueel bij ons in het centrum voor dagondersteuning, of op locatie in jouw eigen woonomgeving. Ook vrijwilligerswerk of arbeidsmatige activiteiten in groepsverband behoren tot de mogelijkheden. 

Download hier onze flyer dagondersteuning.

Terug

        OLO-centrum voor dagondersteuning          

dagondersteuning in groep

Je bent elke werkdag welkom van 8u30 tot 16u00. We zorgen voor een zinvolle dagbesteding, met een waaier aan inclusieve activiteiten. Je kan zelf kiezen waaraan je wil deelnemen:

  • Ben je iemand creatief?
  • Zoek je liever wat actie op? Sport je graag?
  • Een dagje heerlijk ontspannen? Even uitwaaien in de natuur?
  • Hou je van cultuur?
  • Ben je graag bezig met taal?
  • Hippotherapie
  • ...

Heb je nood aan specifieke verzorging, zoals verpleging, logopedische of kinesitherapeutische behandelingen, ... Dit kan vanuit onze dagondersteuning. We maken hierover vooraf concrete afspraken.

Weet je niet zeker of onze dagondersteuning iets voor jou is? Kom vrijblijvend een keertje proberen!

dagondersteuning individueel

Je wil graag deelnemen aan de activiteiten van reguliere diensten in je woonomgeving.
Je wil graag ondersteuning om contact op te nemen en de mogelijkheden te bekijken, je deelname voor te bereiden en op te volgen.

Op regelmatige basis kan een begeleider langskomen om te bekijken of alles nog goed loopt of dat er bijsturing nodig is.

Begeleid Werken of vrijwilligerswerk

Je wil graag vrijwillig werken in een gewone arbeidsomgeving.

We bekijken samen met jou je interesses, brengen je mogelijkheden in kaart en gaan op zoek naar een geschikte job. Je begeleider leert je je job aan en stelt je voor aan een werkpostbegeleider die je verder zal ondersteunen op de werkvloer. Je begeleider neemt regelmatig contact op om te informeren of alles goed verloopt. Indien nodig sturen we bij.

Je begeleider biedt blijvend ondersteuning aan jou en de werkgever.

Download hier onze flyer begeleid werken.

Is horeca je passie? Op 4 april 2018 opende ons inclusief eethuis Pure Pauze de deuren. Pure Pauze is een inclusief project in het centrum van Brasschaat, waarmee we mensen met een beperking een centrale plek willen geven in onze maatschappij. Werk je graag samen in de zaal, of liever in de keuken? Onze begeleiders van OLO ondersteunen je hierin! Neem zeker een kijkje op onze website www.purepauze.be

werking

Samen ondersteuning bepalen
Samen maken we een begeleidingsovereenkomst voor je op: we brengen in kaart waarvoor en op welke manier je ondersteuning nodig hebt.
Elk jaar nodigen we je uit om je dagbestedingssituatie te bespreken en nieuwe doelstellingen te formuleren.

Inspraak
We vinden in dialoog gaan erg belangrijk. Tijdens individuele gesprekken en jaarlijkse evaluaties peilen we naar jouw mening en wensen, dit is ons vertrekpunt.
We werken ook met een collectief overleg. Dat overleg regelt de inspraak van onze cliënten op niveau van de organisatie. Hier zetelen cliënten die zich hiervoor kandidaat stellen. Zo krijg je informatie over onze dienstverlening en nieuwe initiatieven. Je kan ook advies geven over belangrijke beslissingen.

Netwerken
We zijn van mening dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als ook jij dit wil, zullen we met een positieve blik kijken naar jouw mogelijkheden om deel te nemen aan en gebruik te maken van alle reguliere diensten.
Zo hechten we ook veel belang aan je natuurlijk netwerk, je familie, vrienden, werkmakkers, buren, … Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

startprocedure

Jij, als kandidaat, of je familie of je netwerk stelt je vraag aan het onthaalteam. Dat kan per telefoon op het nummer 03/ 633 98 99 of per e-mail op olo-rotonde@onthaalteam.be.

Een medewerker maakt een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek. Ouders, belangrijke personen of doorverwijzers kunnen hierbij aanwezig zijn.

We brengen je ondersteuningsvraag in kaart. Als je reeds een traject bij de DienstOndersteuningsPlan doorliep, bekijken we dit samen. Wat zijn je wensen en verwachtingen?

Kreeg je al een Persoonsvolgend Budget van het VAPH? Hoeveel bedraagt je budget? Indien niet, bekijken we samen de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen via RTH-punten. 

Intern bekijken we welke afdeling een antwoord kan bieden op je vraag en op welke termijn we je ondersteuning kunnen starten.

kostprijs

Indien je beschikt over een PVF (Persoonsvolgend Budget) berekenen we de kostprijs op basis van de intensiviteit van de ondersteuning. Dit kan zowel in voucher, als in cashbudget. Heb je vraag naar dagondersteuning, maar nog geen budget? Neem dan gerust ook contact op, wij zoeken samen naar een oplossing.

Voor meer informatie hierover, kan je contact opnemen met het OLO-Rotonde onthaalteam.