Inpage editor  

Giften

Wenst u een gift te doen aan OLO vzw? Dat kan zeker.
Je kan onze werking steunen door een storting te doen op het volgende rekeningnummer:

IBAN: BE67 2200 3200 5487
BIC: GEBA BE BB
BNP Paribas Fortis

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar, gelieve contact op te nemen via info@olo.be

Hebt u hierrond nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen.