Inpage editor  

Contact

begeleiding op maat voor volwassenen

Theo Verellenlaan 58, 2990 Wuustwezel
03/653 59 94 
stuur een bericht

verantwoordelijke:
Nadia Renders
directeur: Chantal Van Overvelt

Begeleiding op maat voor volwassenen

Begeleiding en ondersteuning op maat is een vorm van ambulante dienstverlening (bij ons op kantoor) of mobiele dienstverlening (bij jou thuis) voor volwassenen met een (vermoeden van een) beperking.  

Je kan bijvoorbeeld inwonen bij je ouders of netwerk, alleen of samenwonen, getrouwd zijn, al dan niet kinderen hebben,… Of je huurt een appartement of studio op de reguliere markt of via een sociaal huisvestingsmaatschappij of je hebt een eigen woning... 

Terug

                                         

Begeleidingscriteria

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning moet je beschikken over:

 • een Persoonsvolgend Budget van het VAPH
 • de hoogte van dit budget bepaalt de intensiteit van ondersteuning die we je kunnen aanbieden

Werking

Je begeleiding vindt plaats bij jou thuis of op een afgesproken plaats, door een vaste begeleid(st)er of een klein team van ondersteuners.
Afhankelijk van je ondersteuningsvraag en het toegekende budget kan de intensiteit of frequentie van de contacten verschillen. Dit kan gaan van 1 keer per week (middenfrequente) begeleiding tot meerdere keren per week (hoogfrequente) begeleiding.

Samen ondersteuning bepalen

Samen maken we een begeleidingsovereenkomst voor je op: we brengen in kaart waarvoor en op welke manier je ondersteuning nodig hebt. We stemmen onze begeleidingsstijl af op jouw nood aan ondersteuning:

 • adviseren en tips geven
 • samen doen 
 • overnemen

Elk jaar nodigen we je uit om je leef- en woonsituatie te bespreken en nieuwe doelstellingen te formuleren.

Inspraak

We vinden in dialoog gaan erg belangrijk. Tijdens de huisbezoeken en jaarlijkse evaluaties peilen we naar jouw mening en wensen, dit is ons vertrekpunt.
We werken ook met een collectief overleg, het Ambulant Parlement. Dit overleg regelt de inspraak van onze cliënten op niveau van de organisatie. In het Ambulant Parlement zetelen cliënten die zich hiervoor kandidaat stellen. Zo krijg je informatie over onze dienstverlening en nieuwe initiatieven. Je kan ook advies geven over belangrijke beslissingen.

Netwerken

We zijn van mening dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als jij dat ook wil, zullen we met een positieve blik kijken naar jouw mogelijkheden om deel te nemen aan en gebruik te maken van alle reguliere diensten.
Zo hechten we ook veel belang aan je natuurlijk netwerk, je familie, vrienden, werkmakkers, buren, … Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

Soorten begeleiding

Welke ondersteuning kan je van ons verwachten?

 • Praktische ondersteuning: budgetbegeleiding, administratie, planning en organisatie van je huishouden, zoeken van aangepaste en gezonde huisvesting,… 

 • Psychosociale ondersteuning: samen kijken naar wat je goed kan en wat er werkt, zoeken naar mensen waar je je goed bij voelt, wat kan jij voor anderen betekenen, …

 • Sociale ondersteuning: onderzoeken van tewerkstellingsmogelijkheden, dagbestedingsmogelijkheden zoals begeleid werken en andere activiteiten, gebruik maken van reguliere diensten zoals thuishulp, dienstcheques, vakbond en mutualiteiten, doktersbezoeken, invulling van vrije tijd,…

 • Opvoedingsondersteuning

 • Ondersteunen van je netwerk: we zoeken graag samen naar de mogelijkheden zodat je thuis zo lang mogelijk thuis kan wonen.

Startprocedure

 • Jij, als kandidaat (of je familie of netwerk) stelt je vraag aan het aaanmeldingsteam op het nummer 03/ 633 98 99, of via aanmeldingen@olo.be. 

 • Een medewerker maakt met jou een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ouders, belangrijke personen of doorverwijzers kunnen hierbij aanwezig zijn.

 • We brengen je ondersteuningsvraag in kaart. Als je al een traject bij de DienstOndersteuningsPlan doorliep, bekijken we dit samen. Wat zijn je wensen en verwachtingen?

 • We bekijken of je al een Persoonsvolgend Budget van het VAPH kreeg toegezegd. Hoeveel bedraagt je budget? Indien nodig leggen we je de procedure uit.

 • Intern bekijken we welke afdeling een antwoord kan bieden op je vraag, en op welke termijn we je ondersteuning kunnen starten.

Kostprijs

Je PVF (Persoonsvolgend Budget) waarmee je je zorg inkoopt, wordt toegekend door het VAPH. Dit kan zowel in voucher, als in cashbudget. De kostprijs hangt af van hoeveel ondersteuning je vraagt.