Inpage editor  

Contact

Vizier
Collegelaan 6, 2140 Borgerhout

tel: 03/235 31 11
Stuur een bericht

verantwoordelijke: Eva Cornelis
directeur: Chantal Van Overvelt

begeleiding voor gezinnen met specifieke opvoedingsbehoeften - VIZIER

Vizier komt in gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. De begeleiding gebeurt bij de gezinnen thuis en is gratis. De gezinnen wonen in het arrondissement Antwerpen. De dienst is erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn

Terug

                    

Vizier biedt hulp op maat, in verschillende begeleidingsmodules. De begeleidingen zijn meer of minder intensief, lopen korter of langer en zijn al of niet rechtstreeks toegankelijk. Sommige modules zijn verlengbaar, anderen niet.
Ook qua fasering en methodiek zijn de modules verschillend. We spreken bij de start van een begeleiding af welke module het meest geschikt is.

Deze modules zijn er specifiek voor gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen:

Module positieve heroriëntering

Laagintensieve en breedsporige contextbegeleiding

Kortdurende intensieve contextbegeleiding