Inpage editor  

Contact

OLO-huis Vizier -
crisishulp aan huis

Collegelaan 6, 2140 Borgerhout
03/235 31 11
vizier@olo.be

Verantwoordelijke: 
Ernie Tavernier

Directeur: 
Chantal Van Overvelt

begeleiding van gezinnen in crisis

Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die zich in een ernstige ‘crisissituatie’ bevinden. Doel van de crisisbegeleiding is ervoor te zorgen dat de kinderen thuis kunnen blijven wonen.

Terug

                                  

Begeleidingscriteria

Begeleiding kan enkel op doorverwijzing van het crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp (Crisisteam -18: 03/609 57 57).

Werking

Crisishulp aan Huis probeert ervoor te zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven wonen, door het hele gezin gedurende 4 weken intensief te begeleiden. Er zijn 3 tot 5 huisbezoeken per week. 
Daarnaast is Crisishulp aan Huis permanent bereikbaar voor de gezinnen in begeleiding.

De eerste drie dagen wordt de gezinssituatie verkend. De gezinsleden worden bevraagd over de veiligheid binnen het gezin. Er worden doelstellingen opgesteld voor de begeleiding.

Gedurende de volgende 24 dagen kan op maat gewerkt worden aan:

  • het verhogen van veiligheid binnen het gezin
  • opvoedingsvragen
  • omgaan met emoties
  • het leren van vaardigheden
  • het uitbouwen van het sociaal netwerk van het gezin
  • praktische en administratieve vragen

Na 28 dagen wordt de begeleiding door Crisishulp aan Huis afgerond. Indien nodig kan er nazorg worden geboden op maat van het gezin. Nazorg kan voor een periode van maximaal 6 weken met een intensiteit van maximaal 1 huisbezoek per week.

Opnameprocedure

STAP 1

Het gezin wordt door een verwijzer (CLB, CGG, jeugdbrigade, OCJ, VKA, jeugdrechtbank,…) telefonisch aangemeld bij Crisisteam -18.

STAP 2

Crisisteam -18 zoekt uit of er sprake is van een acute crisis in het gezin en/of er plaatsingsdruk van een kind is.
Wanneer het Crisisteam inschat dat een crisisbegeleiding aangewezen is, melden zij aan bij Crisishulp aan Huis.

STAP 3

Er wordt overlegd met de verwijzer hoe de begeleiding opgestart kan worden.

STAP 4

Binnen de 24 uur na aanmelding bij Crisishulp aan Huis wordt contact opgenomen met het gezin en wordt de begeleiding gestart.

Kostprijs

De kosten van de begeleiding worden gedragen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.