Inpage editor  

Contact

aanmelden:
03/ 633 98 99

leefgroepen MFC
03/ 633 98 50
directeur: Karen Goossens

studiowerking
03/ 633 99 00
directeur: Chantal Van Overvelt

woongroepen voor volwassenen
woonsten met ondersteuning
03/ 235 52 37
directeur: Karen Goossens

Woonondersteuning

Wij voorzien (al dan niet tijdelijk) woonondersteuning (ook wel residentieel verblijf genoemd) voor kinderen en jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. 

Voor al deze vormen van begeleiding heb je een doorverwijzingsattest of een erkenning van het VAPH nodig. 

Terug

 

Wij bieden 4 soorten vormen van woonondersteuning aan: