Inpage editor  

Contact

aanmelden
03/ 633 98 99

leefgroepen MFC-OBC
03/ 633 98 50
directeur: Karen Goossens

studiowerking
03/ 633 99 00
directeur: Chantal Van Overvelt

woonhuizen voor volwassenen    03/ 633 98 50
directeur: Karen Goossens                   

woonsten met ondersteuning
03/ 633 98 50
directeur: Chantal Van Overvelt

Woonondersteuning

Wij voorzien (al dan niet tijdelijk) woonondersteuning (ook wel residentieel verblijf genoemd) voor kinderen en jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. 

Voor al deze vormen van begeleiding heb je een A-document (kinderen en jongeren) of een erkenning van het VAPH (volwassenen) nodig. 

Terug

 

Wij bieden 4 soorten vormen van woonondersteuning aan: