Inpage editor  

Beschikbare ondersteuning voor volwassenen en gezinnen


Hieronder vind je een overzicht van plaatsen die wij momenteel ter beschikking hebben. 
Heb je interesse? Neem dan contact op via ons aanmeldingsnummer: 03/ 633 98 99 of mail naar olo-rotonde@onthaalteam.be.

Terug

DAGONDERSTEUNING: verschillende open plaatsen

In ons centrum voor dagondersteuning

                                                  

In ons centrum voor dagondersteuning hebben we nog plaats voor enkele nieuwe kandidaten. Het ligt op ons domein aan de Miksebaan 264 D in Brasschaat, midden in een groene omgeving.  

Cliënten kunnen er deelnemen aan heel wat activiteiten, aangepast aan de persoonlijke interesses en mogelijkheden.

We bekijken samen met de cliënt hoeveel dagen hij/zij graag naar het dagbestedingscentrum zou komen. De dagondersteuning is er voor mensen met een NAH-problematiek/of een motorische beperking, én voor mensen met een andere beperking. 

Meer informatie over ons dagbestedingscentrum vind je hier

Kwartier Noord

Op Kwartier Noord hebben we nog plaats voor enkele nieuwe kandidaten. Het ligt op ons domein aan de Licht Vliegwezenlaan 7-11 in Brasschaat, midden in een groene omgeving.  

Cliënten kunnen er deelnemen aan heel wat activiteiten, aangepast aan de persoonlijke interesses en mogelijkheden.

We bekijken samen met de cliënt hoeveel dagen hij/zij graag naar het dagbestedingscentrum zou komen. De dagondersteuning is er voor mensen met een NAH-problematiek/of een motorische beperking, én voor mensen met een andere beperking.

BEGELEIDING AAN HUIS: onmiddellijk beschikbaar

Begeleiding en ondersteuning aan huis is een vorm van ambulante (bij ons op kantoor) of mobiele (bij jou thuis) dienstverlening voor volwassenen met een beperking.  

Je kan bijvoorbeeld inwonen bij je ouders of netwerk, alleen of samenwonen, getrouwd zijn, al dan niet kinderen hebben,…
Of je huurt een appartement of studio op de reguliere markt of via een sociale huisvestingsmaatschappij, of je hebt een eigen woning ... 

Wij kunnen onmiddellijk starten met begeleiding aan huis bij cliënten die een PVB ter beschikking hebben.

Meer informatie over onze begeleiding aan huis voor volwassenen vind je hier

PA-dienst: onmiddellijk beschikbaar

De persoonlijke assistentiedienst voorziet assistenten die bij jou thuis hulp kunnen bieden bij allerlei activiteiten zodat bijvoorbeeld uw zoon of dochter bij u thuis kan blijven wonen of u zelfstandig kan leven en niet de stap naar een voorziening hoeft te zetten.

Minderjarigen kunnen deze assistentie betalen met een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Volwassenen betalen hun assistentie met hun Persoonsvolgend Budget (PVB).

Meer informatie over onze persoonlijke assistentie vind je hier

WOONSTEN MET ONDERSTEUNING: verschillende open plaatsen

Woonsten met ondersteuning zijn er voor volwassenen met een beperking die begeleiding nodig hebben. Je woont samen in groep of met een beperkt aantal mensen.

Meer informatie over onze woonsten met ondersteuning voor volwassenen vind je hier.