Inpage editor  

Beschikbare ondersteuning voor volwassenen en gezinnen


Hieronder vind je een overzicht van plaatsen die wij momenteel ter beschikking hebben. 
Heb je interesse? Neem dan contact op via ons aanmeldingsnummer: 03/ 633 98 99 of mail naar aanmeldingen@olo.be

DAGBESTEDING: verschillende open plaatsen

1. In ons dagcentrum 

                                                  filmpje dagbesteding volwassenen

In ons dagcentrum hebben we nog plaats voor enkele nieuwe kandidaten. Het dagcentrum ligt op ons domein aan de Miksebaan in Brasschaat, midden in een groene omgeving.  

Cliënten kunnen er deelnemen aan heel wat activiteiten, aangepast aan de persoonlijke interesses en mogelijkheden.

We bekijken samen met de cliënt hoeveel dagen hij/zij graag naar het dagcentrum zou komen. De Piramide is er voor mensen met een NAH-problematiek/of een motorische beperking, én voor mensen met een andere beperking. 

Meer informatie over ons dagcentrum vind je hier

2. In ons inclusief eethuis Pure Pauze

Pure Pauze is een inclusief eethuis, gelegen in hartje Brasschaat (Frilinglei 1). Mensen met een beperking werken er zowel in de keuken als in de zaal. Zij worden ondersteund door begeleiders van OLO vzw. 

Met dit project willen we mensen met een beperking een centrale plek geven in onze maatschappij, in het leven van elke dag.

Meer informatie over Pure Pauze vind je hier

WOONHUIZEN MET BEGELEIDING: 1 open plaats

Voor ons woonhuis in Kapellen zoeken we momenteel een huisgenoot voor de huidige bewoners. 

Cliënten wonen met een aantal mensen samen in een woonhuis. De bewoners krijgen ondersteuning aan huis. Er zijn dagelijkse begeleidingsmomenten mogelijk. ‘s Nachts is de begeleiding niet aanwezig, maar indien nodig kan een beroep gedaan worden op telefonische permanentie.  

Alle bewoners zijn in zekere mate zelfredzaam: ze kunnen zelfstandig opstaan, medicatie nemen, maaltijden opwarmen, telefoneren en zich verplaatsen in de directe omgeving, als dat nodig is. Kandidaten hebben werk of een georganiseerde dagbesteding (of ze staan hier voor open). 

Meer informatie over onze woonhuizen vind je hier

WOONGROEPEN MET PERMANENTE BEGELEIDING: 1 open plaats

                                                  filmpje woongroepen OLO

Voor één van onze residentiële woongroepen zijn we op zoek naar een huisgenoot.  

Er wonen ongeveer 10 bewoners samen in een groep. Er is permanent begeleiding aanwezig.
Kandidaten hebben werk of een georganiseerde dagbesteding (of ze staan hier voor open). 

Woonhuis Da Vinci: 1 open plaats

In ons woonhuis Da Vinci is er 24 uur op 24 actieve zorg aanwezig. De bewoners hebben een niet-aangeboren hersenletsel en/of een motorische beperking. Het woonhuis is dus rolstoeltoegankelijk. 

Andere woongroepen met permanente begeleiding: momenteel geen open plaats

In deze 4 woongroepen is er permanent begeleiding in huis aanwezig. 

Meer informatie over onze woongroepen vind je hier

BEGELEIDING AAN HUIS: onmiddellijk beschikbaar

Begeleiding en ondersteuning aan huis is een vorm van ambulante (bij ons op kantoor) of mobiele dienstverlening (bij jou thuis) voor volwassenen met een beperking.  

Je kan bijvoorbeeld inwonen bij je ouders of netwerk, alleen of samenwonen, getrouwd zijn, al dan niet kinderen hebben,…
Of je huurt een appartement of studio op de reguliere markt of via een sociale huisvestingsmaatschappij, of je hebt een eigen woning ... 

Meer informatie over onze begeleiding aan huis voor volwassenen vind je hier

PERSOONLIJKE ASSISTENTIE: onmiddellijk beschikbaar

De persoonlijke assistentiedienst voorziet assistenten die bij jou thuis hulp kunnen bieden bij allerlei activiteiten zodat bijvoorbeeld uw zoon of dochter bij u thuis kan blijven wonen of u zelfstandig kan leven en niet de stap naar een voorziening hoeft te zetten.

Minderjarigen kunnen deze assistentie betalen met een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Volwassenen betalen hun assistentie met hun Persoonsvolgend Budget (PVB).

Meer informatie over onze persoonlijke assistentie vind je hier