Inpage editor  

Lezingen en vormingsavonden

Contact

  

Via onze afdeling informatie, advies en kortbegeleiding organiseren wij heel wat gratis lezingen en vormingen over opvoeden.

We voorzien ook lezingen en ouderpraatgroepen specifiek omtrent kinderen met een GES-problematiek (GES= gedrags- en/of emotionele stoornis).

Terug