Inpage editor  

Contact

Inclusieve kinderopvang

directeur: Inge Waterschoot
orthopedagoog: Gitte Van Dijck

03/ 633 98 50
website: www.tierlantijn.be

inclusieve kinderopvang Tierlantijn

In onze inclusieve kinderopvang Tierlantijn zijn alle kinderen welkom: zowel kinderen met als kinderen zonder een beperking. Voor onze kinderopvang heb je geen doorverwijzing of attest nodig. 

Download hier onze Tierlantijn flyer.

Vanuit het geloof in de inclusieve samenleving wil OLO vzw volop inzetten op de ondersteuning van kinderen in een gewone kinderopvang of school. Om dit te realiseren zetten we extra in op de globale individuele ondersteuning (GIO) aan jonge kinderen (0 - 7 jaar) met een specifieke zorgvraag of met een (vermoeden van) beperking.

Download hier onze flyer Globale Individuele Ondersteuning (GIO).

Terug

  

Wij voorzien 3 verschillende soorten kinderopvang:

Kinderdagverblijven Tierlantijn voor kinderen van 0 tot 5 jaar

Buitenschoolse opvang voor kinderen van de kleuter- en lagere school

OLO-kids in de zomervakantie voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 14 jaar