Inpage editor  

Contact

Hippotherapie OLO vzw

03/270 75 12
Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat
Stuur een bericht

directeur: Ingrid Martens 

Hippotherapie

Hippotherapie is therapie bij en/of met paarden. Wij voorzien hippotherapie voor onze cliënten (minderjarigen en volwassenen) die residentieel verbonden zijn aan OLO vzw, en cliënten van de dagondersteuning. Kinderen van onze basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO krijgen ook les tussen de paarden.

Terug

                                                                  

Even voorstellen wat we doen…

Het hippoproject bevindt zich op het domein van OLO vzw. We beschikken over 6 paarden en een overdekte piste.

Voor de rolstoelcliënten of mensen met een motorische beperking is er een tillift of een opstapbrug voorzien.
Onze paarden zijn speciaal opgeleid om onder een tillift te kunnen staan en met allerhande materiaal om te kunnen.

We werken zowel naast het paard als op het paard.

Onze hippotherapeuten hebben naast hun basisopleiding psychologie, orthopedagogie of kinesitherapie nog meerdere aanvullende opleidingen gevolgd, zoals de EAT opleiding, de Eagala opleiding, Natural Horsmanship, … Er wordt voortdurend aan bijscholing gedaan.

Voor wie?

Alle cliënten die residentieel verbonden zijn aan OLO vzw en cliënten van de dagondersteuning kunnen zich kandidaat stellen. Ook kinderen uit onze basisschool TRIOLO kunnen met de paarden werken, tijdens speciaal voorziene lesuren.

Extreme angst of allergie voor paarden zijn tegenindicaties.

Werking

De therapie wordt afgestemd op de vraag van de cliënt en is hoofdzakelijk in 1-1 verband.

We hebben een individueel aanbod in:

 • Orthopedagogisch paardrijden voor minderjarigen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornis, ADHD, en/of hechtingsproblematiek.
 • Ortho-agogisch paardrijden voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornis.

 • Hippotherapie: voor volwassenen met een fysieke beperking ten gevolge van een NAH-problematiek.  
    
 • Gezinshippo: Voor gezinnen die via het MFC in begeleiding zijn, samen met de vaste contextbegeleider op een ervaringsgerichte manier met de paarden kijken naar een gezinsthema.                    
              hippotherapie OLO vzw            hippotherapie OLO vzw

Er is een groepsaanbod voor:

 • De hippoklas: kinderen van onze buitengewone lagere school komen wekelijks naar de paarden voor een ervaringsgerichte les taal of sociale vaardigheden. Afhankelijk van het thema waarrond gewerkt wordt, kan dit gedurende 5 à 10 sessies.

 • De logoklas: Kinderen van onze buitengewone lagere school komen 2 lesuren per week naar de paarden voor logopedie, gegeven door een logopediste van de school en een hippotherapeut.

 • De psychomotoriekklas: een psychomotorisch therapeut en kinesist begeleiden de kinderen van onze basisschool in hun psychomotore ontwikkeling, dit met en op de paarden. 

 • Psychodrama bij paarden: een groepje leerlingen werkt samen met de hippotherapeut en de zorgleerkracht gedurende 10 weken aan één thema.
 • Trajectgroep volwassenen: Groepjes volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of gedrags – en emotionele stoornissen en/of ASS die overwegend doorgroeiden vanuit een individueel traject naar een traject op maat in groep. 

 • Hippotherapeutisch mennen (met een koets): sinds de zomer van 2018
 • Horseboy: kleuters met ASS die schoollopen bij TRIOLO, komen met hun zorgleerkracht vaardigheden oefenen bij de paarden volgens de horseboy methode, een manier van werken waarbij nauwelijks gesproken taal gebruikt wordt.

            leren tussen de paarden              

Onze werking hippotherapie is sterk uitgebouwd dankzij de helpende handen van meerdere vrijwilligers en helpers die de therapeuten dagelijks bijstaan.

Aanmelding 

Cliënten die aan de criteria voldoen, kunnen een aanmeldingsformulier invullen. De begeleiding zal hen dat document geven.

Minderjarige cliënten kunnen de vraag stellen via hun begeleiding en de betrokken psycholoog/orthopedagoog. Ook hier wordt een aanvraagformulier ingediend.

Kostprijs

Hippotherapie is gratis voor de cliënten van OLO vzw.