Inpage editor  

Contact

Diagnostiek en oriëntatie

OLO-huis Mechelen
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
03/ 270 06 74
huismechelen@olo.be

OLO-huis Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
03/ 270 06 73
huiszoersel@olo.be

Welzijnscampus
Bredabaan 399, 2930 Brasschaat
03/270 06 73
huiszoersel@olo.be

Oriëntatiecentrum OLO
Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem
03/ 821 03 00
oc@olo.be

directeur: Chantal Van Overvelt

aanmelden: 03/633 98 99

diagnostiek en oriëntatie

                        

Voor er een vorm van begeleiding kan worden opgestart, is het nodig om een juiste diagnose te krijgen. Dat kan binnen OLO op 3 verschillende manieren gebeuren: 

Terug