Inpage editor  

Contact

BuBaO TRIOLO
Miksebaan 264, 2930 Brasschaat

directeur: Hilde Swinnen
beleidsmedewerker: Joke Aernouts

orthopedagogen:
Brenda Blendeman
Veerle Frederickx
Stephanie Sepot

tel: 03/633 25 70

bubao@olo.be
contactformulier
 

Basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO

Onze basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO richt zich tot kleuters en lagere schoolkinderen met een specifiek attest.

Terug

     Kleuterschool:

 • type 3
 • type 9

     Lagere school:

 • type BA
 • type 3
 • type 9

       buitengewone basisschool TRIOLO               

Onze school

TRIOLO is een vrije school van het niet-confessionele type: wij zijn een school met een open, pluralistische visie. Wij geven op een aangepaste manier onderwijs aan kinderen met bijzondere leer- of ontwikkelingsproblemen, binnen de types BA, 3 en 9. 

Onze leerlingen komen uit de stad Antwerpen, de randgemeenten, en de Noorderkempen. Er is gratis busvervoer voor wie voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden en indien we de dichtstbijgelegen school zijn.

Als onderdeel van een grote vzw kunnen we vanuit een breed spectrum onderwijs en hulp verlenen.

De school werkt samen met het CLB GO! Antwerpen.

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap GO! Antwerpen.

Voor wie?

TRIOLO richt zich tot kleuters en lagere schoolkinderen met een specifiek attest. 

Buitengewoon kleuteronderwijs: 

 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • type 9: 
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen

 Buitengewoon lager onderwijs:

 • type BA (basisaanbod, de vroegere types 1 en 8):
  kinderen met een lichte mentale beperking en/of leerstoornissen
 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele - of gedragsproblemen
 • type 9:
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen

Werking

Onze school laat de leerlingen geen gemeenschappelijk programma doorlopen.

We zorgen voor een programma op maat, aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling. Kinderen zitten in een pedagogische eenheid (ook klas genoemd), niet in een klassiek jaarklassensysteem. De kinderen zitten in een projectgroep waarbij een team van 5 tot 8 professionals het curriculum op maat aanbiedt aan deze groep.

De klassenraad selecteert de ontwikkelingsdoelen voor een bepaalde leerling of leerlingengroep. Die doelen worden vastgelegd in een handelingsplan. Het plan vermeldt wie wat doet met deze leerlingen, voor alle leergebieden.

Elk team staat onder begeleiding van een orthopedagoog.

Leerkrachten die niet specifiek verbonden zijn aan een projectwerking, behoren tot de 'vlinderwerking'. Zij werken vooral rond het socio-emotionele.

Verder hebben wij bijzondere leerkrachten voor niet-confessionele zedenleer.

Wanneer uit het handelingsplan blijkt dat kinderen nood hebben aan hippotherapie, wordt dit aangeboden.

We vragen ouders om extra aandacht te hebben voor de handelingsplanning en voor de vorderingen van hun kinderen. Dit doen we via de schoolagenda en rapporten.

Er zijn geregeld oudercontacten. Ouders kunnen ook altijd een gesprek vragen.

Inschrijving

Een kind kan niet zomaar worden ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. Wij voorzien verschillende stappen:

 • INFORMEREN: nagaan of er plaats is voor het kind op school en of de school past binnen het profiel.

 • AANMELDINGSGESPREK: ouders (al dan niet samen met iemand van de verwijzende school of het CLB), komen kennismaken met de school. De orthopedagoog schetst een volledig beeld van hoe onze school werkt. Er is een rondleiding. Ouders kunnen vragen stellen en hun verhaal doen. Ouders denken na en nemen contact op om hun beslissing kenbaar te maken. 
 • INSCHRIJVINGSGESPREK: ouders schrijven hun kind in. Ze brengen de SIS-kaart en alle gegevens van het kind mee. De orthopedagoog heeft een uitgebreid gesprek met de ouders. Mogelijk worden al enkele toetsen afgenomen om het juiste leerniveau te bepalen. De school onderzoekt of het kind recht heeft op leerlingenvervoer en of het inschrijvingsattest in orde is.

Schoolreglement

Klik hier om ons volledig schoolreglement na te lezen.

Jaarkalender

Klik hier om onze jaarkalender te bekijken. 

Ondersteuningsnetwerk

Onze school behoort tot het ondersteuningsnetwerk Antwerpen.