Inpage editor  

Contact

BuBaO TRIOLO
Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat

directeur: Hilde Swinnen
beleidsmedewerker: Joke Aernouts

orthopedagogen:
Brenda Blendeman
Elien Adriaensen
Veerle Frederickx
Stephanie Sepot

03/633 25 70

bubao@olo.be

Basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO

Onze basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO richt zich tot kleuters en lagere schoolkinderen met een specifiek attest.

Vanaf maandag 25 maart 2019 starten de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 op onze school.

Een orthopedagoge neemt contact op met ouders die hun kind reeds aanmeldden. Er wordt een afspraak gemaakt voor de inschrijving. 

Vanaf maandag 25 maart 2019 start ook de tweede aanmeldingsronde. 

Let op: aanmelden kan ENKEL TELEFONISCH op 03/ 633 25 70. 

PLAATSEN OP VRIJDAG 5 APRIL 2019:

KLEUTERSCHOOL:
   Type 3: geen open plaatsen meer (enkel nog via wachtlijst)
   Type 9: geen open plaatsen meer (enkel nog via wachtlijst)

LAGERE SCHOOL:
   Type BA: geen open plaatsen meer (enkel nog via wachtlijst)
   Type 3: geen open plaatsen meer (enkel nog via wachtlijst)
   Type 9: geen open plaatsen meer (enkel nog via wachtlijst)

Hier vind je alle belangrijke data in verband met AANMELDEN EN INSCHRIJVEN. Meer info vind je ook verder op deze pagina. 

 Kleuterschool (18 plaatsen)

 • type 3 
 • type 9

 Lagere school (212 plaatsen)      

 • type BA (93 plaatsen)
 • type 3 (47 plaatsen)
 • type 9 (72 plaatsen)

   buitengewone basisschool TRIOLO 

Terug

Onze school

TRIOLO is een vrije school van het niet-confessionele type: wij zijn een school met een open, pluralistische visie. Wij geven op een aangepaste manier onderwijs aan kinderen met bijzondere leer- of ontwikkelingsproblemen, binnen de types BA, 3 en 9. 

Onze leerlingen komen uit de stad Antwerpen, de randgemeenten, en de Noorderkempen. Er is gratis busvervoer voor wie voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden en indien we de dichtstbijgelegen school zijn.

Als onderdeel van een grote vzw kunnen we vanuit een breed spectrum onderwijs en hulp verlenen.

De school werkt samen met het CLB GO! Antwerpen. Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap GO! Antwerpen.

Voor wie?

TRIOLO richt zich tot kleuters en lagere schoolkinderen met een specifiek attest. 

Buitengewoon kleuteronderwijs: 

 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • type 9: 
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen

 Buitengewoon lager onderwijs:

 • type BA (basisaanbod, de vroegere types 1 en 8):
  kinderen met een lichte mentale beperking en/of leerstoornissen
 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • type 9:
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen

Werking

Onze school laat de leerlingen geen gemeenschappelijk programma doorlopen.

We zorgen voor een programma op maat, aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling. Kinderen zitten in een pedagogische eenheid (ook klas genoemd), niet in een klassiek jaarklassensysteem. De kinderen zitten in een projectgroep waarbij een team van 5 tot 8 professionals het curriculum op maat aanbiedt aan deze groep.

De klassenraad selecteert de ontwikkelingsdoelen voor een bepaalde leerling of leerlingengroep. Die doelen worden vastgelegd in een handelingsplan. Het plan vermeldt wie wat doet met deze leerlingen, voor alle leergebieden.

Elk team staat onder begeleiding van een orthopedagoog.

Leerkrachten die niet specifiek verbonden zijn aan een projectwerking, behoren tot de 'vlinderwerking'. Zij werken vooral rond het socio-emotionele.

Verder hebben wij bijzondere leerkrachten voor niet-confessionele zedenleer.

Wanneer uit het handelingsplan blijkt dat kinderen nood hebben aan hippotherapie, wordt dit aangeboden.

We vragen ouders om extra aandacht te hebben voor de handelingsplanning en voor de vorderingen van hun kinderen. Dit doen we via de schoolagenda en rapporten.

Er zijn geregeld oudercontacten. Ouders kunnen ook altijd een gesprek vragen.

Aanmelden en inschrijven

Een kind kan niet zomaar worden ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. Wij voorzien volgende stappen:

 • INFORMEREN: nagaan of de school past binnen het profiel en de noden van jouw kind.
 • RAADPLEEG onze aanmeld- en inschrijvingsprocedure voor de correcte data en beschikbare plaatsen. Hier kan je ook lezen welke kinderen kunnen genieten van de voorrangsregeling. Of neem telefonisch contact op met de school voor informatie.

   

 • AANMELDINGSGESPREK: Indien er nog open plaatsen zijn, kan je jouw kind aanmelden. Alleen ouders (voogd) kunnen hun kind aanmelden voor onze school.
  U krijgt dan een datum en uur voor het aanmeldingsgesprek. Ouders (al dan niet samen met iemand van de verwijzende school of het CLB), komen kennismaken met de school. De orthopedagoog schetst een volledig beeld van hoe onze school werkt. Er is een rondleiding. Ouders kunnen vragen stellen en hun verhaal doen. Ouders denken na en nemen contact op om hun beslissing kenbaar te maken. Ze maken een nieuwe afspraak voor de definitieve inschrijving.
 • INSCHRIJVINGSGESPREK: Ouders schrijven hun kind in. Ze brengen de identiteitskaart en alle gegevens van het kind mee. De orthopedagoog heeft een uitgebreid gesprek met de ouders. De school onderzoekt of het kind recht heeft op leerlingenvervoer en of het kind beschikt over het correcte attest dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs.

School- en busreglement

Klik hier om ons volledig school- en busreglement na te lezen.

Schoolkalender

Klik hier om onze schoolkalender te bekijken.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die hier vrijwillig voor gekozen hebben. 2-maandelijks komen we samen en beslissen we welke activiteiten zullen plaatsvinden.

We hebben er samen voor gekozen om als ouderraad de leerkrachten en de school te ondersteunen binnen hun opdrachten.

Ben je benieuwd wie er deel uitmaakt van onze ouderraad? Of heb je interesse om zelf deel te nemen aan de ouderraad? Wij zijn steeds op zoek naar helpende handen! Klik hier voor meer info.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school behoort tot het ondersteuningsnetwerk Antwerpen.