Inpage editor  

Contact

OC Nieuwe Vaart
Jozef Guislainstraat 47-49, 9000 Gent
09/ 226 70 70
info@oc-nieuwevaart.be

OC Nieuwe Vaart

Sinds 1 januari 2020 is het Orthopedagogisch Centrum ‘De Nieuwe Vaart’ in Gent onderdeel van OLO-Rotonde vzw. Dat gebeurt op vraag het OC zelf, dat aansluiting zocht bij een grotere organisatie in de sector.

OLO-Rotonde en de Nieuwe Vaart hebben een historische band via Prof. Dr. Eric Broeckaert van de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. We zijn beiden pluralistische voorzieningen die zich (onder meer) focussen op de begeleiding van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen.

OC Nieuwe Vaart omvat een MFC (multifunctioneel centrum) en een buitengewone basisschool. Ze blijven na de overname onder hun eigen naam en op hun eigen locatie verder werken.
 
Deze samenwerking sluit aan bij de tendens van sociaal ondernemen: het geeft onze beide organisaties de kans om ons optimaal voor te bereiden op vraaggestuurde zorg en ondersteuning; en andere uitdagingen. Samen willen we ook verder investeren in wetenschappelijke ondersteuning van onze werkingen.
 
Meer informatie over OC Nieuwe Vaart vind je op hun website.

 

           

 

Terug