Inpage editor  

Contact

OLO-huis Bredabaan Brasschaat
Bredabaan 943, 2930 Brasschaat
03/633 99 05
huisbrasschaat@olo.be

OLO-huis Mechelen
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
03/270 06 74
huismechelen@olo.be

OLO-huis Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
03/270 06 73
huiszoersel@olo.be

+ punten in andere gemeenten

directeur: Chantal Van Overvelt

Vormingsaanbod

           

Terug

Lezingen en vormingen

De opvoedingswinkel organiseert ook lezingen, workshops en oudergroepen. De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod: de peuterpuberteit, hoogsensitiviteit, opvoeden zonder straffen en belonen, faalangst bij kinderen, nieuw samengestelde gezinnen, tieners, alcohol en drugs,...

We trachten binnen dit aanbod ook steeds enkele vormingen aan te bieden rond specifieke doelgroepen, bv. ADHD, ASS, tics, emotionele problematieken,...

Hier vind je ons aanbod voor de komende periode. De meeste lezingen en vormingen zijn gratis, maar we vragen wel om vooraf even in te schrijven.

Groepsaanbod

Vanuit de opvoedingswinkels Brasschaat, Zoersel en Hoogstraten bieden we regelmatig verschillende oudergroepen aan. Dit zijn reeksen van 4 à 5 avonden waarin we met dezelfde groep ouders samen komen rond een bepaald thema. Er is telkens een theoretisch gedeelte, waarin we heel wat info en handvatten aanreiken, maar er is ook ruimte voor uitwisseling tussen deelnemers onderling. Voor meer info rond het groepsaanbod kan je contact opnemen met de opvoedingswinkel.