Inpage editor  

Contact

Vizier - positieve heroriëntering

Collegelaan 6, 2140 Borgerhout
03/235 31 11
vizier@olo-rotonde.be

Verantwoordelijke: 
Ernie Tavernier

Inhoudelijk verantwoordelijke:
Jessy De Schutter

Directeur: 
Chantal Van Overvelt

Vizier - positieve heroriëntering

De module Positieve Heroriëntering (PH) van Vizier biedt procesbegeleiding aan in geblokkeerde situaties van verontrusting.
Samen met het gezin en zijn ruimere context gaan we op zoek naar nieuwe wegen en mogelijkheden.
De procesbegeleiding is een deeltraject binnen een reeds langer lopend traject en duurt maximaal 4 maanden.

Terug

                                        

Begeleidingscriteria

De module Positieve Heroriëntering is bedoeld voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 tot 18 jaar uit het arrondissement Antwerpen. 
Zij lopen al een traject bij organisaties waarmee wij samenwerken (RTH-diensten, brede instap en gemandateerde voorzieningen).

Werking

De procesbegeleiding vertrekt vanuit de methodiek positieve heroriëntering.

‘Positieve heroriëntering is naar een probleem leren kijken en handelen vanuit een menselijk en dynamisch kader waar spreken in kansen, ontmoeting en eerlijke communicatie centraal. Het vraagt moed en durf om dergelijk kader te ontwikkelen. Het vertrekt vanuit het besef dat de uitdagingen die op ons pad komen van tijdelijke aard zijn.’

- Ligand -

Via wekelijkse contacten, die we flexibel en op maat inzetten naargelang de situatie, vragen we alle betrokkenen om actief deel te nemen.

We vertrekken vanuit ieders visie en beleving op de verontrusting of de geblokkeerde situatie en stellen hierbij de samenwerking voorop. We gaan op zoek naar mogelijkheden, kansen, verbinding en verantwoordelijkheden en gaan hierover het gesprek aan met alle betrokkenen.

We geloven in de kracht van emoties: datgene wat je raakt zet je in beweging. We bekijken samen hoe we de situatie van verontrusting vanuit een andere bril kunnen ervaren en aanpakken. We willen ingrijpender hulp vermijden.
De contacten vinden plaats aan huis of op een dienst. Dit wordt steeds op voorhand afgesproken.
Bij de opstart worden er individuele gesprekken (of assessments) gepland met alle betrokkenen.

In een latere fase worden de betrokkenen uitgenodigd om hun visie op de probleemsituatie met elkaar te delen (via familiecirkels en opvolgcirkels). Er wordt bekeken wat iedereen hiervoor nodig heeft. Vanuit de inzet van alle betrokkenen maken we samen een samenwerkingsplan op.

Startprocedure

STAP 1

De aanmelding start met een telefoongesprek met de verwijzer waarmee we samenwerken. In dit gesprek bieden we coaching aan en bekijken we de aanmelding samen vanuit de bril van positieve heroriëntering.

STAP 2

Wanneer de procesbegeleiding kan starten, vragen we de verwijzer om een aanmeldingsformulier in te vullen.

STAP 3

Zodra we het aanmeldingsformulier ontvangen, wordt de verwijzer gecontacteerd door de procesbegeleider. 
De procesbegeleiding start binnen de twee weken met een opstartgesprek waar de verwijzer en het gezin en eventueel andere belangrijke betrokkenen op aanwezig zijn. 
We werken niet met een wachtlijst. Onze partners kunnen ons op alle werkdagen bereiken. 

Kostprijs

De module is rechtstreeks toegankelijk.
De kosten van de procesbegeleiding worden gedragen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Opgroeien.