Inpage editor  

Contact

OLO-huis Bredabaan Brasschaat
Bredabaan 943, 2930 Brasschaat
03/633 99 05
huisbrasschaat@olo.be

OLO-huis Mechelen
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
03/270 06 74
huismechelen@olo.be

OLO-huis Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
03/270 06 73
huiszoersel@olo.be

+ punten in andere gemeenten

directeur: Chantal Van Overvelt

Kortdurende begeleiding

Je kan bij ons ook terecht voor individuele ondersteuning, groepsbegeleiding (praat- en trainingsgroepen) en vormingen rond kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis, bv. ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), al dan niet gecombineerd met een (lichte) mentale beperking,...

Deze dienst is gratis, er is geen wachttijd en je hebt geen doorverwijzing of attest nodig!

Terug

 

Werking

OLO heeft veel ervaring in het begeleiden van (ouders van) kinderen en jongeren met een beperking, gedrags- of emotionele problemen, Autisme Spectrum Stoornis,... Deze kennis en ervaring willen we aan iederéén kunnen aanbieden, op een laagdrempelige manier. Daarom kan je nu ook terecht in de opvoedingswinkel voor een kortdurende of laagintensieve begeleiding. Deze begeleiding is gratis en vrijblijvend.

Is er meer hulp nodig, dan wijzen we je mee de weg naar andere diensten of organisaties.

We streven er naar de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat iedereen zo snel mogelijk op weg geholpen kan worden.

Kortdurende begeleiding

Wanneer je als ouder of opvoedingsfiguur vragen hebt rond kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis, kan je bij ons terecht voor een kortdurende of laagintensieve begeleiding. Dit kan via een aantal gesprekken in de opvoedingswinkel.

We luisteren naar je vragen en denken mee na over mogelijke antwoorden. Thema's die aan bod kunnen komen zijn:

 • Informatie en uitleg geven over een bepaalde problematiek of beperking (dit noemen we psycho-educatie)
 • Hoe kan je structuur bieden bij ADHD of ASS?
 • Hoe reageren op woedebuien?
 • Wat vertellen we aan vrienden en familie?
 • Welke hulpverlening bestaat er? Waar kunnen we terecht?

Heb je nood aan nog meer of andere begeleiding, dan wijzen we je de weg naar andere diensten binnen OLO of naar andere organisaties.

Praktisch

 • Je kan rechtstreeks een afspraak maken bij de opvoedingswinkel. Vermeld best dat je een vraag hebt naar kortdurende begeleiding. Klik hier voor de contactgegevens van de opvoedingswinkels.
 • De begeleiding vindt plaats in de opvoedingswinkel van Brasschaat of Zoersel, of indien mogelijk in één van onze opvoedingspunten.
 • Je hebt geen attest of doorverwijzing nodig.
 • Deze kortdurende begeleiding valt onder de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH), gesubsidieerd door het VAPH. Je mag dan ook nog geen andere Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (NRTH) krijgen van een andere dienst van het VAPH.
 • Onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.
 • De begeleiding is gratis wanneer je naar onze opvoedingswinkel komt. Afspraken op locatie zijn ook mogelijk, we bekijken per vraag welke kosten hier eventueel aan verbonden zijn. Contacteer ons voor meer info.