Inpage editor  

Contact

BuBaO TRIOLO
Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat

directeur: Joke Aernouts

orthopedagogen:
Elien Adriaensen
Lore Goetschalckx
Stephanie Sepot

03/633 25 70

info@triolo.be

Basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO

Onze basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO richt zich tot kleuters en lagere schoolkinderen met een specifiek attest.

In dit filmpje kan je al even kijken hoe onze school eruit ziet:

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023:

Inschrijvingen in Triolo voor het volgende schooljaar gebeuren via 'Meld je aan'.
Voor dit schooljaar is onze maximale capaciteit bereikt. U kan uw kind wel op onze wachtlijst laten plaatsen.
Indien er plaatsen vrij komen, contacteren we eerst de kinderen die op de wachtlijst staan.

Voor inschrijvingen van broers en zussen, is er een voorrangsperiode. Deze loopt van 07/02/2022 en sluit op 18/02/2022 om 17:00u. Indien u na deze datum nog een broer of zus wenst in te schrijven, zal dit ook via 'Meld je aan' moeten verlopen.

Vanaf 10/03/2022 om 9:30u kan u zich via 'Meld je aan' aanmelden voor een plaats in onze school. Deze module sluit op 28/04/2022 om 17:00u. Op 12 mei ontvangt u van 'Meld je aan' een mail om te laten weten of u een plekje heeft op onze school. Van zodra u deze heeft ontvangen, kan u een afspraak maken voor de inschrijving.

Wenst u meer informatie of een bezoekje aan onze school, neem dan zeker contact op. Let wel dat we voor schoolbezoeken steeds moeten rekening houden met de geldende corona-maatregelen.

     Kleuterschool 

 • type 3 
 • type 9

     Lagere school     

 • type BA           
 • type 3
 • type 9 

   buitengewone basisschool TRIOLO 

Terug

Onze school

TRIOLO is een vrije school van het niet-confessionele type: wij zijn een school met een open, pluralistische visie. Wij geven op een aangepaste manier onderwijs aan kinderen met bijzondere leer- of ontwikkelingsproblemen, binnen de types BA, 3 en 9. 

Onze leerlingen komen uit de stad Antwerpen, de randgemeenten, en de Noorderkempen. Er is gratis busvervoer voor wie voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden en indien we de dichtstbijgelegen school zijn.

De school voorziet voor- en naschoolse opvang. U kan gebruik maken van de diensten van Tierlantijn.
Deze is verbonden aan OLO-Rotonde vzw en bevindt zich op hetzelfde domein als de school.

Als onderdeel van een grote vzw kunnen we vanuit een breed spectrum onderwijs en hulp verlenen.

De school werkt samen met het CLB GO! Antwerpen. Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap GO! Antwerpen.

Voor wie?

TRIOLO richt zich tot kleuters en lagere schoolkinderen met een specifiek attest. 

Buitengewoon kleuteronderwijs: 

 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • type 9: 
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen

 Buitengewoon lager onderwijs:

 • type BA (basisaanbod, de vroegere types 1 en 8):
  kinderen met een lichte mentale beperking en/of leerstoornissen
 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • type 9:
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen

Werking

Onze school laat de leerlingen geen gemeenschappelijk programma doorlopen.

We zorgen voor een programma op maat, aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling. Kinderen zitten in een pedagogische eenheid (ook klas genoemd), niet in een klassiek jaarklassensysteem. De kinderen zitten in een projectgroep waarbij een team van 5 tot 8 professionals het curriculum op maat aanbiedt aan deze groep.

De klassenraad selecteert de ontwikkelingsdoelen voor een bepaalde leerling of leerlingengroep. Die doelen worden vastgelegd in een handelingsplan. Het plan vermeldt wie wat doet met deze leerlingen, voor alle leergebieden.

Elk team staat onder begeleiding van een orthopedagoog.

Leerkrachten die niet specifiek verbonden zijn aan een projectwerking, behoren tot de 'vlinderwerking'. Zij werken vooral rond het socio-emotionele.

Verder hebben wij bijzondere leerkrachten voor cultuurbeschouwing.

Wanneer uit het handelingsplan blijkt dat kinderen nood hebben aan hippotherapie, wordt dit aangeboden.

We vragen ouders om extra aandacht te hebben voor de handelingsplanning en voor de vorderingen van hun kinderen. Dit doen we via de schoolagenda en rapporten.

Er zijn geregeld oudercontacten. Ouders kunnen ook altijd een gesprek vragen.

Aanmelden en inschrijven

Een kind kan niet zomaar worden ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. Wij voorzien volgende stappen:

 • INFORMEREN: Ga na of de school past binnen het profiel en de noden van jouw kind. Raadpleeg hiervoor de informatie op deze website of maak via de telefoon een afspraak met ons.

 • RAADPLEEG de handleiding 'digitaal aanmelden'
 • AANMELDEN: Voor nieuwe leerlingen werken wij sinds schooljaar 2020-2021 met digitaal aanmelden via 'Meld je aan, onderwijs Antwerpen'. Surf naar https://meldjeaanbuo.antwerpen.be/
 • INSCHRIJVEN: Belangrijk: aangemeld zijn betekent nog niet dat je kind ingeschreven is! 

  Ben je digitaal aangemeld en is er een plekje voor jouw kind op onze school, dan moet je je nog inschrijven. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact met ons op, om de inschrijving ook daadwerkelijk in orde te brengen. Dit moet binnen een bepaalde tijd (en best zo snel mogelijk) gebeuren. Alle informatie rond inschrijvingsdata vind je hier

  Heb je een afspraak om je kind in te schrijven? Breng dan de identiteitskaart en alle gegevens van je zoon of dochter mee. De orthopedagoog heeft een uitgebreid gesprek met jullie. De school onderzoekt of je kind het correcte attest voor buitengewoon onderwijs heeft en of het recht heeft op leerlingenvervoer.

  Hoe geraak je aan informatie over onze school?

  De school blijft bereikbaar via telefoon om je vragen te beantwoorden op het nummer: 03/633 25 70 of stuur ons een e-mail met je vragen en telefoonnummer: info@triolo.be

School- en busreglement

Klik hier om ons volledig school- en busreglement na te lezen.

Schoolkalender

Klik hier om onze schoolkalender te bekijken.

Cultuurbeschouwing

Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen we in onze school geen levensbeschouwelijke vakken meer aanbieden.

Niet-confessionele zedenleer wordt vervangen door cultuurbeschouwing.

Aan de hand van door ons gekozen waarden gaan we met de kinderen in gesprek.

We vertrekken vanuit een verhaal en zullen op allerlei verschillende manieren met onze kinderen gaan werken om deze waarden te bespreken en in te oefenen.

Hier vind je meer informatie over de visie, het kader en de leerlijn

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die hier vrijwillig voor gekozen hebben. 2-maandelijks komen we samen en beslissen we welke activiteiten zullen plaatsvinden.

We hebben er samen voor gekozen om als ouderraad de leerkrachten en de school te ondersteunen binnen hun opdrachten.

Heb je interesse om zelf deel te nemen aan de ouderraad? Wij zijn steeds op zoek naar helpende handen!

Ondersteuningsnetwerk

Onze school behoort tot het ondersteuningsnetwerk Antwerpen.